Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hong Kong Politeknik Üniversitesi’den araştırmacılar grip virüsü ve diğer farklı virüsleri oldukça hızlı bir şekilde saptayabilen yeni bir nano biyosensör geliştirdiler.

Araştırmacılar üst enerji dönüşümü ışıldama (Upconversion luminescence) rezonans enerji transfer süreci olarak adlandırılan optik metottan faydalanarak ultra hassasiyette virüs tanıma özelliğine sahip bu biyosensörü ortaya koydular. Bu buluş basit operasyonel prosedürleri içermektedir. Bu biyosensör geleneksel klinik metotlara da göre 10 kat kadar daha kısa bir sürede test etme olanağı sağlamaktadır. Geleneksel metotlarla testin sonuçlanma süresi 1-3 gün iken bu buluş ile 2-3 saat kadar kısa bir süreye düşmektedir. Bu teknoloji aynı zamanda farklı virüslerin saptanmasında kullanılabilen düşük maliyetli, hızlı ve oldukça yüksek hassasiyette bir yöntemdir.

Geleneksel biyolojik metotlar, grip virüsünün saptanmasında RT-PCR ve ELİSA gibi immünolojide kullanılan genetik analizleri de içermektedir. RT-PCR oldukça pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir. ELİSA’nın ise duyarlılığı daha düşüktür.

Araştırmacılar geliştirdikleri biyosensörün mıknatısın çekim gücü ile iki parçasının eşleşmesine benzer çalışan ışıma teknolojisine dayandığını belirttiler. DNA baz çiftlerinin tamamlayıcı doğası gereği üstenerjidönüşümü nanopartiküllerinin prob oligosunun ve altın nanopartiküller grip virüsü oligosunun adeta bir mıknatıs gibi birbirlerini çektiğini söylediler. Bu sürecin aynı zamanda oligo hibridizasyon olarak ta adlandırıldığını belirttiler.

Araştırmacılar başlangıçta üstenerjidönüşümü ışıldama rezonans enerji transferinden faydalanarak likit faz sistemi içerisinde ultra duyarlılıkta virüs tespiti sağladılar. Araştırmacılar bu ışıldama saptama metodunu solid faz "nanaporous membran sisteminden faydalanarak daha da geliştirdiler. Nanaporous membran çok sayıda boş kanal içerdiğinden oligo hibridizasyon için daha fazla alan sağlıyordu. İnaktive virüs örneklerini kullanarak testin klinik olarak duyarlılığını likit faz sistemlere göre 10 kattan fazla arttırdılar.

Araştırmacılar ayrıca üst enerji dönüşümü ışıldama rezonans enerji transferi teknolojisinin üst enerji dönüşümü nanopartikül yakalama probunun modifiye edilmesi ile farklı tipteki virüslerin saptanmasına da olanak sağladığını belirttiler.

Araştırmacılar İnovasyon ve Teknoloji Destek Programı’nın desteği ile hızlı virüs saptanması için nano biyosensör geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini ve birden fazla virüsü tek bir testte saptayabilmek için bir matriks geliştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

 The Hong Kong Polytechnic University. "Novel nano biosensor developed for rapid detection of flu virus." ScienceDaily. ScienceDaily, 14 March 2016. .

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler