Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Colorado Boulder liderliğindeki yeni araştırmaya göre, ağrıya neyin neden olduğunu ve ne kadar büyük bir tehdit olduğunu yeniden düşünmek, kronik ağrı hastalarına kalıcı rahatlama sağlayabilir ve ağrı işleme ile ilişkili beyin ağlarını değiştirebilir.

29 Eylül'de JAMA Psikiyatri’de yayınlanan çalışma, Ağrıyı Yeniden İşleme Tedavisi (AYİT) adı verilen 4 haftalık yeni bir psikolojik tedaviyle hastaların en az üçte ikisinin ağrıdan tama yakın ya da tamamen kurtulduğunu göstermiştir. Tedaviyi alanların ağrı duyusunu işleyen beyin bölgelerinin sessizleştiğini ve çoğunda da iyileşmenin en az bir yıl sürdüğü bildirildi. Bulgular, psikolojik bir tedavinin beş Amerikalı’dan birini etkileyen kronik ağrı için güçlü ve dayanıklı bir rahatlama sağlayabileceğine dair en güçlü kanıtlardan bazılarını sunmaktadır.

CU Boulder'daki psikoloji ve sinirbilim bölümündeki doktorası sırasında çalışmayı yürüten baş yazar Yoni Ashar, "Uzun zamandır kronik ağrının öncelikle vücuttaki sorunlardan kaynaklandığını düşündük ve bugüne kadar tedavilerin çoğu bunu hedef aldı" dedi. "Bu tedavi beynin, hasar yokken veya hasar iyileştikten sonra ağrı üretebileceği ancak insanların bu ağrıyı unutabileceği fikrine dayanmakta ve çalışmamız da bunun işe yaradığını gösteriyor."

Tekleyen sinir yolları

Kronik sırt ağrısı olan kişilerin yaklaşık %85'inde testlerin doku hasarı gibi net bir bedensel kaynağı tanımlayamadığı "birincil ağrı" olarak bilinen durum vardır. Çalışmalar, tekleyen sinir yollarının en azından kısmen suçlu olduğunu göstermektedir. Ödül ve korku ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere farklı beyin bölgeleri, kronik ağrı atakları sırasında akut ağrıdan daha fazla aktive oluyor. Ve kronik ağrı hastalarında, belirli sinir ağları hafif uyaranlara bile aşırı tepki verecek kadar duyarlıdır.

Ağrı, vücutta bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir uyarı sinyali ise, birincil kronik ağrı, açık kalmış yanlış bir alarm gibidir. AYİT’in bu alarmı kapatmaya çalıştığını belirten Weill Cornell Medicine'dan doktora sonrası araştırmacısı Ashar, ana fikrin ağrıyı tehditten çok güvenlik belirtisi olarak düşünerek, hastaların ağrıyı güçlendiren beyin ağlarını değiştirebilmeleri ve etkisiz hale getirebilmesi olduğunu söyledi.

Ashar, kıdemli yazar Tor Wager, Dartmouth College'da Nörobilim Profesörü olan Diana L. Taylor, en az altı ay boyunca sırt ağrısı olup, sıfır ile 10 arasındaki ölçekte en az dört yoğunluğunda ağrısı olduğunu belirten toplam 151 erkek ve kadını randomize şekilde kontrollü bir çalışmaya aldı. Tedavi grubundakiler, Los Angeles’tan ağrı psikoloğu Alan Gordon tarafından geliştirilen bir teknik olan sekiz saatlik AYİT seansının ardından bir çalışmayı tamamladı. Amaç, hastayı beynin kronik ağrı üretmedeki rolü hakkında eğitmek; yapmaktan korktukları hareketlere katılırken acılarını yeniden değerlendirmelerine yardımcı olmak ve acılarını şiddetlendirebilecek duyguları ele almalarına yardımcı olmaktı.

Ağrı 'tamamen senin kafanda' değil

"Bu, ağrının gerçek olmadığını ya da 'tamamen kişinin kafasında' olduğunu göstermiyor," diye vurguladı Wager, beyindeki sinir yolaklarında bu tür bağlantılarla güçlendirilmiş değişikliklerin, bir hasar iyileştikten sonrada uzun süre kalabileceğini vurguladı. "Bu, eğer nedenler beyinde ise çözümlerin de orada olabileceği anlamına gelir." Tedaviden önce ve sonra, katılımcılara beyinlerinin hafif bir ağrı uyaranına nasıl tepki verdiğini ölçmek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) taraması yapıldı. Plasebo grubunun %20'si ve tedavi edilmeyen grubun %10'una göre tedavi grubundaki hastaların %66'sında ağrı yoktu veya ağrısıza yakındı. Ashar "Ağrıda gördüğümüz sürekli ve ciddi azalmalar, kronik ağrı tedavisi denemelerinde çok nadiren gözlenmektedir," dedi ve opioidlerin bile birçok çalışmada sadece orta ve kısa süreli rahatlama sağladığını belirtti.

Ve AYİT grubundaki hastalar tedaviden sonra fMRI sırasında ağrıya maruz kaldıklarında, anterior insula ve anterior midsingulat dahil olmak üzere ağrı işleme ile ilişkili beyin bölgeleri önemli ölçüde durgunlaşmıştı. Yazarlar, tedavinin akut yaralanma veya hastalığa bağlı "ikincil ağrı" için tasarlanmadığını vurgulamaktadır. Çalışma özellikle kronik sırt ağrısı için AYİT'e odaklandığından diğer kronik ağrı türleri için daha büyük çalışmalara ihtiyaç olsa da fizyoterapistler ve ağrıyı tedavi eden diğer klinisyenler arasında da benzer beyin merkezli teknikler araştırılmaktadır.

CU Boulder Renee Crown Sağlıklı Yaşam Enstitüsü müdürü, psikoloji ve sinirbilim profesörü ve ortak yazar Sona Dimidjian, "Bu çalışma, hem birçok insan için kronik sırt ağrısının nedenlerini hem de bu ağrıyı tedavi etmek için mevcut araçları düşünmenin temelde yeni bir yolunu öneriyor. Özgür ya da neredeyse acısız yaşamak isteyen insanlar için potansiyel olarak güçlü bir seçenek sunuyor." dedi.

Medikaynak Referanslar

K. Ashar et al. Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry Original Investigation,September 29, 2021 DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.2669

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler