Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, zenginler gibi güç sahibi kişiler, eksiklikleri için başkalarını suçlamaya daha meyillidir ve eşitsizlik raporlarını pek sorun etmezler.

Çalışma, gücü değerli kaynaklar üzerinde kontrol olarak tanımlamaktadır. Makaleye göre, güç sahibi insanlar bir "seçim zihniyeti" benimsemeye daha yatkındırlar, bunun anlamı, daha fazla seçim şansına sahip oldukları halde, durumlarından bağımsız olarak, daha az güç sahibi diğerlerinin pek çok seçim hakkı varmış gibi düşünürler. Sonuç olarak, çok güçlü kişiler yetersizliklerinden ötürü diğerlerini suçlamaya daha eğilimlidirler. Bir seçim zihniyetine sahip olmak insanların nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığını etkilemektedir. Güçsüz insanlara kıyasla, güçlü kişiler başkalarının kısıtlamalarının farkına varmazlar. Sonuç olarak, insanlar hata yaptıklarında veya eksiklik yaşadıklarında, suçlama pozisyonuna girerler. Bu nedenle mevcut hiyerarşiyi daha makul görürler.

Araştırmanın sonuçları yazarların farklı koşullardaki bulguları tekrarlamak için gerçekleştirdikleri üç farklı çalışmadan alınmıştır. İlk çalışma araştırmacıların Prolific platformu ile elde edilen kamuoyundan 363 üyenin güç algısını ölçtükleri bir araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, üniversitedeki bir insan kaynakları sorununu nasıl çözdüklerini sorulmuştur. Güç sahibi araştırma katılımcıları, idari asistanın mazeretlerini haklı bulmama eğiliminde olmuştur.

İkinci çalışma, danışman olarak rastgele 393 üyenin katıldığı bir platform ile gerçekleştirilmiştir. Rastgele atanmalarına rağmen danışmanlara yetenekleri sayesinde pozisyonu kazandıkları söylenmiştir. İki grup görevlerini tamamlamakta hata yapan kişilerin performansını anonim olarak değerlendirmekle mükellefti. Bu çalışmanın bulgularına göre, bir kez daha, daha yüksek güç duygusuna sahip olan danışmanlar daha acımasız, daha az anlayışlı ve daha cezalandırıcı davranmıştı.

Üçüncü çalışma bir laboratuvarda yapılmıştır ve ikinci deneye benzer koşullarda değerlendirilmiştir. Ana farklılık, değerlendirmenin anonim olmaması nedeniyle daha az seçeneğin bulunmasıdır. Bu çalışmada da gücü daha fazla olan kişiler daha suçlayıcı ve cezalandırıcı davranmıştır.

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar kamu politikası için önemli çıkarımlara sahiptir. Yazarlara göre, "Politika yapıcılar güç ve imtiyaz pozisyonundadırlar, seçmenlerinin dezavantajlarına daha az duyarlı olabilirler. Bu özellikle salgın gibi olağanüstü koşullarda önemlidir, çünkü işsizlik ödemeleri veya kira yardımında geri çekilmek konusunda politik alanda büyük tartışmalara yol açmaktadır. Güç sahibi iseniz, insanların evde kalmayı, çalışmamayı tercih ettiklerini ve daha iyi seçimler yapabildiklerini sanabilirsiniz. Bununla birlikte, vatandaşların seçime sahip olup olmadıkları ve karşılaştıkları kısıtlamalarla baş edip edemedikleri hakkında daha dikkatli düşünmeniz gerekebilir."

Medikaynak Referanslar

Powerful people are less likely to be understanding when mistakes are made (2021). Available at: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210623194032.htm (Accessed: 9 July 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler