Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bir bakım evinde demansı olan ortalama bir birey, her gün sadece iki dakika sosyal etkileşim yaşar. Her gün sadece iki dakika sosyal etkileşim ile hayatı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Ne kadar zor olacağını hayal dahi edemeyebiliriz. Bazı demans hastaları ise maalesef bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Mevcut bakım evi personelinin aldığı eğitimler ise yaşam kalitesini arttırmakta yetersiz olduğu zaman her iki taraf için kısır döngüye dönüşebiliyor.

Bakım evi çalışanlarını, demansı olan kişilerle anlamlı bir sosyal etkileşime girme konusunda eğiten bir e-öğrenme programının sonuçları beklentinin üzerinde oldu.

Huzurevi sakinlerine kendileri hakkında konuşmak ve onların bakımları ile ilgili kararlara dahil etmek gibi basit önlemleri içeren günde 2 dakikadan tüm güne yayılabilen bir program oluşturuldu.

Exeter Tıp Fakültesi ve King's College London Üniversitesi tarafından Sosyal Hizmet Enstitüsü (SCIE) ile ortaklaşa yürütülen araştırma, Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı 2018'de sunuldu. 9 ay süren çalışmaya, 280 bakımevi ve 24 bakım evinde bakım personeli katıldı.

Bakıcılar, programlanmış eğitime dayanan temel modüller ile bir e-öğrenme programına katıldılar. Program genel olarak bakım personelini, huzurevi sakinlerini gözlemleyip bunama belirtilerini erken fark etmek için harekete geçirdi. Sonuçlar olağan bakımla karşılaştırıldı. Alınan eğitimlere yönelik sohbetlerin tamamlanmasından dört ay sonra daha iyi ikamet refahı sağlandığı gözlendi. Hem internet üzerinden görüntülü görüşme ile yapılan sohbetler, hem de yüz yüze yapılanların ardından yerleşik refahı, personel odaklı bakımı ve personel tutumlarını geliştirdi.

Görev Odaklı Çalışmanın Ötesine Geçmek Gerekli

Araştırma ekibi yayınlarını sunarken, bakıcıların üzerindeki baskı ve yükün çok fazla olduğunu, mevcut ortamın hem bakıcılar hem de yaşlılar için zor olduğunu söyledi. Geleneksel olarak görev odaklı bir çalışma ortamında, program ile insan tarafına, bakımevindeki demansla yaşayanların hayatlarına odaklanmanın amaçlandığı çalışma, gerçekten insani yönümüzü açığa çıkarır nitelikte.

Basitçe e-öğrenme yaklaşımı ile bakım ve sakinlerin refahına karşı personel tutumları geliştirilmiş, sonuçta demanslı insanların yaşamları iyileşmiş, personelin de farkındalığı artmış, huzurevi sakinleri ve personelin daha mutlu bir ortamda yaşam sürmesi sağlanmış oldu.

Uzun vadede de faydalı olduğu görülen ve kanıta dayalı bu program ile uzaktan da kontrol ederek demans hastalarının refahı arttırıldığı gibi benzer bir programın evlere de uygulanması hedefleniyor.

  1. Benzer İçerikler