Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşam tarzının temel unsurudur. Fiziksel aktiviteyi takip etmenin yöntemlerinden biri günlük adım sayısıdır.

Fiziksel olarak aktif bir yaşam, mortalite riskini azaltmakta, bedensel ve zihinsel sağlık üzerinde faydalı etkiler göstermektedir. JAMA'da yayınlanmış yeni bir çalışmaya göre, günde en az 7000 adım atmak bu riski %50-70 düşürebilir.

Düzenli fiziksel aktivite uyku kalitesini artırabilir, kemikleri ve kasları güçlendirebilir, depresyon ve anksiyete, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve bazı kanser risklerini azaltabilir.

Bilim insanları her gün atılan adım sayısının sağlık üzerindeki faydalarına dair veri toplamaya devam etmektedir. Örneğin, 2020'de yayınlanmış bir çalışmaya göre, günde 8000 adım atanların mortalite riski günde 4000 adım atanların riskine kıyasla daha düşüktür. Aynı yıl gerçekleştirilen başka bir çalışmaya göre, 70 yaş üzerinde günlük adım sayısı arttıkça diyabet insidans oranları düşüyordu. ABD’li orta yaştaki siyah erkek ve kadın popülasyonuyla gerçekleştirilen 38 ve 50 yaşları arasındaki 2110 katılımcının yer aldığı bir çalışmada, adım sayısı ile erken mortalite ilişkisi araştırılmıştı. 2005-2007 yılları arasında katılımcıların ortalama adım sayısı 7 gün boyunca akselerometre ile takip edilmişti. Adım sayısının yanı sıra, adım yoğunluğu yani herhangi bir 30 dakikada katılımcının attığı en yüksek adım sayısı ve 100 adım için harcanan süre de takip edilmişti. On yıllık takipte katılımcılardan 72’si (%3.4) ölmüştü. Bu çalışmada adım sayısı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştı:

*Düşük: Günlük 7000 adımdan az

*Orta: Günlük 7000-9999 adım

*Yüksek: Günlük 10000 adımdan fazla

Çalışmaya göre, günde 7000 veya üstünde adım atan katılımcıların mortalite riski günde 7000 altında adım atanlardan yaklaşık %50-70 daha düşüktü. Ancak günde 10000 üstünde adım atmak mortalite riskinde daha fazla düşüş sağlamamıştı.

Analiz adım yoğunluğu ile mortalite riski arasında bir ilişki göstermemiştir, yani adım sayısı adım yoğunluğundan daha önemlidir. Ancak adım yoğunluğu daha fazla olan katılımcılar genellikle daha yüksek adım sayısı atmaya eğilimli olduğundan, adım yoğunluğunun etkileri hakkında kesin bir sonuca varmak zordur.

Sonuç olarak, kardiyovasküler ve metabolik etkiler üzerine odaklanan bu çalışmaya göre, günlük adım sayısı daha fazla olan katılımcıların mortalite riski daha düşük bulunmuştu ve adım sayısındaki artışın düşük mortalite oranı ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar ortaya koyulmuştu. Gelecekteki çalışmalar yüksek adım sayısının yaşam kalitesi, sağlıklı yaşam yılı, zihinsel sağlık gibi diğer sağlık faydalarını araştırmalıdır.

Medikaynak Referanslar

7,000 daily steps may lower mortality risk (2021). Available at: https://www.medicalnewstoday.com/articles/taking-7000-steps-or-more-a-day-may-lower-mortality-risk#The-benefits-of-physical-activity (Accessed: 8 October 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler