Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde immüno-onkoloji yoğun araştırmaların yapıldığı bir alandır. CD8+ tümör infiltrasyonlu lenfositler (TIL'ler) prognostik, farmakodinamik ve prediktif potansiyeli olan, kansere karşı immün yanıtın önemli olduğu parametrelerdir.

Yayınlanan bir çalışmada tümör dokularında immünohistokimya ile çoklu CD8 parametrelerini karakterize etmek için görüntü analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, doğrulanması ve uygulanması incelendi. Çalışma kapsamında dokuz kanser tipinden rezekte edilen tümörler ve PD-L1 antikor tedavisini araştıran faz 1/2 klinik araştırmalarda kaydedilen küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarının CD8 için immün-boyalı taramaları yapıldı. Çalışmanın ek örnekleri de CD8 / PD-L1 dual immünohistokimya testi ile immün boyandı. Tüm slayt taramaları yapıldıktan sonra, tümör bölgeleri patologlar tarafından belirlenip, görüntüler özelleştirilmiş algoritmalar ile analiz edildi. Görüntü analiz verilerinin validasyonu, patoloji uzmanlarının analizleri ile karşılaştırılarak yapıldı.

Yeni Dijital Çözümler

Uzmanlar dijital görüntü analizi ile CD8+ TIL'leri doğru şekilde numaralandırıp, kanser tipleri arasında CD8 parametrelerinin karşılaştırılmasını sağlanabileceğini belirttiler. Araştırmacılar bu yeni yöntem ile multipleks immünohistokimya analizi ve tümörün mikro-ortamını oluşturan çeşitli bileşenlerin mekansal değerlendirilmesi gibi kanser bağışıklığını daha iyi anlamak adına karmaşık dijital çözümlere ihtiyaç olduğunu söylediler.

Medikaynak Referanslar

Steele KE, Tan TH, Korn R, et al. Measuring multiple parameters of CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes in human cancers by image analysis. J Immunother Cancer. 2018;6(1):20. Published 2018 Mar 6. doi:10.1186/s40425-018-0326-x

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler