Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2500 yıl kadar önce, gut tarihte ilk Hipokrat tarafından gözlendi ve kayda geçirildi. O zamandan bugüne birçok kişi bu hastalık yüzünden şiddetli ağrı ve deformasyona maruz kaldı. Gut, enflamatuar bir artrittir ve yüksek serum ürik asit seviyesi ile ilişkilidir. Hastalık menopoz dönemindeki kadınlar ile ileri-orta yaşlı erkek ve kadınlarda göreceli olarak daha sık görülür. ABD'de gut insidansı yılda 10.000 kişi başına 8.4'tür. Yüksek serum ürik asit, etnik köken, altta yatan hastalıklar, yaş, yüksek vücut kitle indeksi gibi bir çok etken gut riskine katkıda bulunur. Üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketi'ne (NHANES-III) dayanan birçok çalışma, diyet tüketiminin gut riskindeki artışa paralel olarak SUA seviyelerini etkilediğini göstermektedir.

Yeme - içme ve gut arasındaki ilişki çok uzun zaman önce de biliniyordu. Yakın tarihte yayınlanan bir derlemede, C vitamini, alkol, çay, kahve, süt ve yoğurt tüketimi ile serum ürik asit ve gut riski arasındaki ilişki güncel bilgiler ışığında tekrar değerlendirildi.

Kar – Zarar Hesabı

Yaşam tarzı ve diyetin, gut ve serum ürik asit seviyeleri üzerinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Epidemiyolojik ve klinik araştırma çalışmaları bu olguyu bilimsel kanıtlarla desteklemektedir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıbbi tavsiye ve kılavuz, diyetin gut üzerindeki etkisinden bahsetmektedir. Son zamanlarda, yayınlanan yeni araştırmalar C vitamini, alkol, kahve, çay, süt ve yoğurt ile ürik asit arasında bir ilişki olduğunu ve bunun da gut riskini arttırdığını göstermiştir. Yayınlanan yeni makalede de son zamanlarda gut ve serum ürik asit seviyeleri riski üzerindeki diyet etkisine ilişkin yayınlanmış araştırmaları özetlenmektedir.

Birçok çalışmada C vitamini, alkol, kahve, çay, süt ve yoğurt ile serum ürik asit ve gut arasındaki ilişki gösterilse de, 2012 Amerikan Romatoloji Rehberi Koleji'nde, bu hastalar için yalnızca aşırı alkol kullanımından kaçınılması, özellikle de bira ve ayrıca şarap ve alkollü içeceklerin sınırlandırılması önerilmektedir (sırasıyla erkekler ve kadınlar için iki porsiyon/gün ve bir porsiyon olarak tanımlanmaktadır). Bunun dışında, gut hastalarına sadece az yağlı veya yağsız süt ürünleri teşvik edilmektedir. Öte yandan araştırmacılar bu gıdaların, gut kapsamının ötesinde, diğer risk faktörlerini ve diğer hastalıklarda olası yararları göz önünde bulundurularak tüketilmesini önerdiler.

Medikaynak Referanslar

Towiwat P et al. The association of vitamin C, alcohol, coffee, tea, milk and yogurt with uric acid and gout. Int J Rheum Dis. 2015 Jun;18(5):495-501.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler