Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Human Reproduction dergisinde yayınlanan çalışmada 2011 ve 2020 yılları arasında tekil gebeliği olan 689 kadın izlenmiştir. Araştırmacılar gebeliğin 10. haftasındaki embriyo gelişiminin sigara içmeyenlere kıyasla günde ≥10 sigara içen kadınlarda yaklaşık bir gün ve in vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yoluyla gebe kalmış kadınlarda 1,6 gün geciktiğini bulmuştur.

Ayrıca sigara içen kadınlarda embriyoların gebelik boyunca gelişimi yakalayamadıkları, gebelik yaşına göre küçük doğma olasılıklarının yüksek olduğu ve medyan doğum ağırlığının 93 gram daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu çalışma gebe kalmadan 14 hafta önce ile gebe kaldıktan sonra 10 haftaya kadar (perikonsepsiyonel dönem) sigara içilmesi ile embriyo gelişimi arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Araştırmacılar embriyoların gelişimi izlemek için sanal gerçeklik kullanmıştır.

Çalışmayı yöneten Hollanda Rotterdam Üniversitesi Tıp Merkezi jinekologu Dr. Melek Rousian ‘Bu çalışmanın temel mesajlarından biri perikonsepsiyonel dönemde anne adayının sigara kullanması nedeniyle embriyonik gelişmede gecikmenin 20 haftadaki ultrason ölçümlerinde daha küçük fetüs ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olmasıdır. Fetal ve neonatal sonuçların bir kısmı perikonsepsiyonel dönemde sigara kullanımı ve embriyonik gelişimdeki gecikme ile açıklanabilir.

Bu çalışma sonuçları gebe kalmadan önce sigarayı bırakmanın önemini ve kadınların sigarayı bırakmalarına yardımcı olma çabalarının bu zaman aralığına odaklanması gerektiğini vurguluyor. Kadınlar gebelik planladıkları andan itibaren sigarayı bırakmalıdır. Sigara sadece gebelik sırasında embriyonun büyümesini ve doğum ağırlığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda embriyo gelişiminin en erken evrelerini de etkiler. Ayrıca doz yanıt etkisini de gösterebildik; ne kadar çok sigara içilirse gelişim o kadar fazla gecikiyor’ demiştir.

Dr. Rousian ve meslektaşları konsültasyon, izlem ve dijital yaşam tarzı girişimleri ile anne baba adaylarının sigarayı bırakmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini araştırıyor. Bunun önemli olduğuna inanıyorlar; çok sayıda çalışma fetal gelişimi etkileyen faktörlerin doğum sonrasında da sağlık üzerinde etkileri olabileceğini göstermiştir. Dr Rousian ‘Perikonsepsiyonel dönem önemli bir araştırma alanıdır, çünkü gelecekteki birçok ana baba gebeliğin henüz doğrulanmadığı ilk günlerde gelişmekte olan bir embriyonun varlığından haberdar değildir. Sanal gerçeklik dahil gelişen görüntüleme teknikleri, embriyo gelişiminin incelenmesini laboratuvarın dışına çıkardı’ demiştir.

Çalışmanın ilk yazarı ve ultrasonografi uzmanı Dr. Carsten Pietersma ‘Sigara içmenin gebelik sırasında fetal büyümeyi olumsuz etkilediğini bildiğimiz için embriyo gelişimine etkisini araştırmak istedik. Bu gelişimsel morfolojik çalışmada embriyonun bir büyüme parametresi yerine çok boyutlu büyümesi incelenebilmiştir’ demiştir. Çalışmanın güçlü yönleri arasında özellikle IVF/ICSI ile kesin döllenme tarihleri bilinen ve ilk trimester ultrason verileri bulunan çok sayıda gebe ile yürütülmüş olması yer almaktadır. Çalışmanın zayıf yönleri arasında kadınların sigara içme alışkanlıklarını doğru bildirmemiş olabilecekleri sayılabilmektedir.

Medikaynak Referanslar

Smoking before and after conception is linked to delayed embryonic development, ScienceDaily Feb 2022

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler