Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya çapında romatid artrit (RA) prevalansının %0.4 ila %1.3 arasında olduğuna inanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, romatoid artritin 1.3 milyon yetişkini etkilediği, bunların yaklaşık %60'ının kadın olduğu ve obezite oranları, sosyoekonomik durum ve azalan koruyucu etkiler gibi çevresel faktörlerin (oral kontraseptif kullanımı ve emzirme vs.) etki ettiği tahmin edilmektedir. Hamileliğin yeni başlayan RA'nın gelişimi için bir risk faktörü olup olmadığı cevabı netleştirilemeyen bir soru olarak bekliyor. Bir zamanlar hamilelik sırasında veya hemen sonrasında RA başlangıcı o kadar yaygın olarak gözlemlenmiştir ki, hamileliğin etiyolojik bir faktör olduğu düşünülebilir. Bu durum, verilerin doğumdan sonraki ilk 3 ay boyunca ve daha sonraki 9 ay boyunca devam eden RA başlangıcı riskinin arttığı durumlarla doğrulanmıştır. Büyük bir nüfusu kontrol eden İsveç çalışması, paritenin üreme çağındaki kadınlarda artan sero-negatif RA-spesifik anti-sitrüline peptit antijenleri (ACPA) riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Parite ve doğum sonrası dönem ACPA-pozitif RA ile ilişkili bulunmadı. Aksine, birçok çalışma nullipar kadınlara kıyasla gebe kalmış kadınlarda RA riskinin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir, her ikisi de hamilelik sırasında daha genç olanlar arasından ciddi RA riski azalmasına işaret etmektedir. Diğer popülasyon temelli kohort çalışmaları, parite ile doğumun ardından RA riski arasında bir ilişki tespit etmedi. Bu karışık bulgulara rağmen, RA'lı çocuk doğurma çağındaki kadınlar, doğurganlık ve gebelik öncesi danışmanlığından doğum sonuçlarına ve doğum sonrası dönemde uzanan hastalık aktivitesinin kontrolüne kadar birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Romatid artrit genellikle çocuk doğurma yaşındaki kadınları etkiler.

Doğurganlık, aile planlaması, hastalık aktivitesinin kontrolü ve doğum sonuçları, gebelik öncesi danışmanlıkta tartışılması gereken önemli konulardır. Yeni veriler, doğurganlık eğilimleri, hamilelik sırasında hastalık kontrolü ve doğum sonuçları hakkında fikir verdi. Bu bölüm, sıkı kontrollerin sürdürülmesine özellikle odaklanarak her bir noktada beklenen hastalık seyri ve yönetim sorunları hakkında güncel bir genel bakış sunmaktadır. Daha çok veri, romatoid artritli hastalarda doğurganlık, hastalık aktivitesi ve obstetrik sonuçlar, hekimlerin bilinçli tedavi kararları vermesine olanak tanır. Romatid artritli hastalarda doğurganlık, altta yatan hastalık aktivitesinin yanı sıra yaygın olarak kullanılan ilaçlardan etkilenir ve gebelik öncesi dönemde kullanılan ilaçlara dikkat edilmelidir. Hastalar genellikle geçmişte belirtilenden daha az oranda gebelik sırasında hastalık remisyonu ve doğum sonrası kötüleşme gösterirler. Bir romatolog tarafından yönetilen üç trimesterde de gebelik döneminde güvenli ilaçlara uyulması gerekliliği görülmüştür. RA'larının sıkı kontrolünü sürdüren hastalar, toplumun geneline benzer doğum sonuçlarına sahiptir, bu da intrauterin büyüme kısıtlaması (IUGR), erken membran rüptürü (PROM) ve sezaryen gibi kötü sonuçlar için riski azaltır. Gerçekleşmesi beklenen senaryo, maternal ve fetal sağlığın, hastalığın inaktif dönemlerinde gebe kalma planlandığında, özellikle prednizondan kaçınmaya dikkat edilerek ve hastalık kontrolünün gebelik süresi boyunca korunduğunda optimize edilebileceğidir.

Medikaynak Referanslar

Littlejohn EA, Pregnancy and rheumatoid arthritis, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2019.09.005

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler