Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan bir çalışmada, bireylerde hastalık belirtilerine maruz kalmanın, bazı bilişsel ve duygusal yanıtları kolaylaştırdığı ve sonuç olarak sosyal kaçınmayı ve bazı bağışıklık belirteçlerini provoke ettiği gösterildi. İnsan evrimi boyunca bulaşıcı hastalıklar birincil ölüm nedenidir. Bu nedenle, hastalığın göstergesi olan gizli belirtilerin tespiti ve hasta aynı türden organizmalardan kaçınılması patojenlerle dolu bir çevreyle baş edebilmek için adaptif bir yöntem olacaktır. Yakın zamanda, hayvanların ve insanların, enfeksiyona maruz kalmanın ve bulaşmanın azaltılması yoluyla, fizyolojik bağışıklık sistemini tamamlayan adaptasyonlar geliştirdikleri ileri sürülmüştür.

Bir grup araştırmacı, insanların, bağışıklık sistemi aktivasyonunun indüksiyonundan sadece birkaç saat sonra hastalıkların erken evrelerini ve bu bulgulamanın altında yatan sinirsel mekanizmaları nasıl algıladıklarını ve entegre olduklarını tanımlayan, çift kör plasebo kontrollü bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar, 22 örnek donörünün bağışıklık sistemi bir endotoksin enjeksiyonu (lipopolisakkarit) ile geçici olarak aktive ettiler. Aynı donörlerden lipopolisakkarit enjekte edildiği "hasta" ve salin enjekte edildiği "sağlıklı" zamanlarda yüz fotoğrafları ve vücut koku örnekleri aldılar ve daha sonra FMRI taraması sırasında bu kişilerden hoşlanma oranlarını değerlendiren ayrı bir katılımcı grubuna (n = 30) sundular.

Sonuçlara göre,yüzler hasta olduğunda daha az sosyal açıdan arzu edilir bulundu ve hasta vücut kokuları yüzlerin beğenisini azaltma eğilimindeydi. Koku ile ortaya çıkan hastalık durumu koku, yüz fotoğrafıyla ortaya çıkan hastalık durumu yüz algılama ağlarının artmış sinir aktivasyonuyla sonuçlandı. Hastalık belirtilerinin olfaktör-görsel entegrasyonunun güçlendirici bir etkisi, üst temporal sulkus ve orbitofrontal kortekste multisensöriyel entegrasyonun temel alanlarıyla fonksiyonel olarak bağlantılı olan intraparietal sulkusta bulundu.

Araştırmacılar, sonuçların hastalık belirtilerinin algılanmasına ve çoklu duyusal entegrasyona dahil olan sinirsel mekanizmaların hayati kısımları olan bir hastalık önleme modelinin ana hatlarını ortaya koyduğunu belirttiler. Bununla birlikte, bu koku ve görsel hastalık kusurlarının çoklu duyusal entegrasyonunun, hasta bireyleri nasıl tespit ettiğimiz ve toplumsal olarak değerlendirebildiğimizin önemli bir mekanizması olduğunu gösterdiğini eklediler. Böylece, hasta etkenlerden kaçınmayı motive ederek, hem izolasyon hem de entegre olfaktör-görsel ipuçları, yaklaşan tehdit bulaşmalarını işleyen devrelerin önemli bir parçası olabileceğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Regenboger et al. Behavioral and neural correlates to multisensory detection of sick humans, Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 May 22.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler