Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS) çoğunlukla genç erişkin nüfusta görülen ve nörolojik engelliliğe götüren çok yıkıcı bir hastalıktır. Günümüzde MS için çeşitli tedavi alternatifleri bulunsa da kür sağlanamadığı için hekimin algısı ve hastanın algısı arasında farklılıklar oluşabilmektedir.

ECTRIMS Kongresi’nde Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışmakta olan Doç. Dr. Murat Kürtüncü tarafından sunulan çalışma ile MS hastalarının ve nörologların hastalık hakkındaki algı farklılıkları değerlendirildi. Çalışma Türkiye’de çok merkezli olarak planlandı. Toplamda 208 hasta ve 176 nöroloji uzmanının dahil olduğu çalışma anket yöntemi ile yapıldı.

Toplamda 25 sorudan oluşan ankette hastalara tanı aldıktan sonraki tecrübeleri, belirti ve semptomları, laboratuvar testleri, tedavi uyumu, alternatif ilaç kullanımları ve tedaviden beklentileri ile ilgili sorular soruldu. Aynı sorular nöroloji uzmanlarına da sorularak hastalarının cevapları hakkındaki tahminleri alındı. Hastaların ve hekimlerin verdikleri cevaplar sonrasında kıyaslandı.

Çalışmanın sonucuna göre hekimlerin ve hastaların MS hakkındaki algıları birçok noktada çelişiyor. Hastalara göre tedavilerinde nörolojik muayeneden ziyade radyolojik testlerin önemi daha fazla. Nöroloji uzmanları hastaların yaşadıkları semptomların yaşam kaliteleri üzerinde yarattığı etkileri daha karamsar olarak değerlendiriyorlar. Hastalara göre en önemli semptom yorgunlukken, hekimlerin algısı motor defisitin daha önemli olduğu yönünde.

Beyin omurilik sıvısı değerlendirmesi hastaların %39’una göre ciddi baş ağrısına, %36’sına göre sinir hasarına ve %16’sına göre de semptomların kötüleşmesine yol açabilir. Hekimlere göre son bir ay içinde tedavilerini aksatan hasta yüzdesi %24 iken aslında bu oranın %36 olduğu görülüyor.

Yan etkilerle alakalı sorulara bakıldığı zaman kortikosteroid tedavisi ile alakalı hastaların en önemli bulduğu yan etki osteoporoz iken hekimlere göre kontrol altına alınamayan diyabet ve hipertansiyon daha korkutucu. Hastaların üçte biri almakta oldukları tedavinin hastalığın ilerleyen safhalarında bırakılacağını düşünüyor.

Araştırmacılara göre bu çalışma nöroloji uzmanları ve hastaların MS algısında farklılıklar olduğunu gösteriyor. Hastaların ifadelerinin daha iyi anlaşılması durumunda hasta-hekim ilişkileri de daha iyi bir noktaya gelebilir.

Medikaynak Referanslar

Kürtüncü M et al. Multiple sclerosis patients perceive their illness different than neurologists. ECTRIMS Online Library. Kurtuncu M. Sep 16, 2016; 146688

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler