Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS) klinik olarak, relaps veya remisyon olmaksızın ilerleyici bir faz ile başlayan progresif-başlangıçlı MS (PPMS) ve akut nörolojik bozukluk ile başlayan, tam veya kısmi remisyon ile devam eden relaps - başlangıçlı MS (RRMS) olarak ayrılabilir. Relaps-başlangıçlı ve progresif-başlangıçlı MS arasında belirli klinik farklılıklar vardır. Son yıllarda, risk faktörleri ve tedaviler açısından, relaps-başlangıçlı MS hastalığının anlaşılmasında dramatik ilerlemeler kaydedilmiştir, ancak aynı durum progresif-başlangıçlı MS için geçerli değildir. Şu ana kadar sadece bir tedavi ajanının, primer progresif MS'li hastalarda sakatlık progresyonunu ve MRG değişikliklerini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.

İki tip arasındaki başlangıçtaki farkların tanımlanması, relaps-başlangıçlı MS'e kıyasla progresif-başlangıçlı MS'in altta yatan mekanizmalarının açıklanmasında ilk adım olabilir. Semptomların şiddetini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak, progresif-başlangıçlı MS’te tedavinin nihai hedefleri olduğu için, hasta tarafından alınan sonuç ölçümleri giderek daha önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu ölçütleri inceleyen birkaç büyük çalışma vardır, ancak bu çalışmalarda hastalar genellikle başlangıç tipi yerine hastalık tipi bakış açısıyla incelenmiştir. Avustralyalı araştırmacılar, progresif-başlangıçlı MS hastalığına yönelik hastalık yönetimini iyileştirmek amacıyla, relaps-başlangıçlı MS ve progresif-başlangıçlı MS hastaları arasındaki farklılıkları, hasta tarafından bildirilen engellilik, progresyon ve semptomlar açısından inceledikleri bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, Avustralya Multipl Skleroz Uzunlamasına Çalışması (AMSLS) 'ndan 1.985 katılımcıyı çalışmalarına dahil ettiler. Başlangıç tipi ile sonuçlar arasındaki ilişkileri negatif binom regresyonu ile değerlendirdiler.

Zaman İçinde Farklılıklar Azalıyor

19 sonucun 17'sinin şiddeti, progresif-başlangıçlı MS hastalarında, relapsing-başlangıçlı MS hastalarına göre, engellilik, geçen yıla göre progresyon, yorgunluk, duyu, yürüme güçlükleri, ağrı, denge, spastisite, cinsel işlev bozukluğu, mesane ve bağırsak sorunları, anksiyete, depresyon ve EQ -5D açısından anlamlı olarak daha yüksekti. İki başlangıç tipi arasındaki farklılıklar, hastalık sürecinin erken dönemlerinde en belirginken, hastaların hastalık süresi uzadıkça bu fark azalmaktaydı. Farklılıklar özellikle engellilik, geçen yıla göre progresyon, yürüme güçlükleri, mesane ve bağırsak problemleri ve spastisite açısından anlamlıydı.

Araştırmacılar, progresif-başlangıçlı MS tanısı olan katılımcıların, relaps-başlangıçlı olan MS katılımcılarına göre neredeyse tüm hasta tarafından bildirilen sonuçlarda anlamlı olarak daha kötü olduğunu belirttiler. Farklılıkların, hastalık seyrinin başında en belirgin olduğunu ve bunun progresif-başlangıçlı MS tanılı hastalara erken müdahalenin önemini vurguladığını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Yan Zhang, Bruce V Taylor, Steve Simpson Jr, Leigh Blizzard, Ingrid van der Mei. Patient-reported outcomes are worse for progressive-onset MS than relapse-onset MS, particularly early in the disease process, Eur J Neurol. 2018 Aug 22.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler