Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Koroner hastalık ölüm ve sakatlığın önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir ve gelişmiş yönetim stratejileri büyük önem taşımaktadır. Dijital teknolojiler, akut koroner hastalık ilerlemesinin erken tespiti de dahil olmak üzere kronik kardiyovasküler hastalıklarda hastanın kendini yönetmesini desteklemek için daha fazla fırsat sağlar.

Total iskemik süre, ST segment elevasyonlu miyokard infarktüslü (STEMI) hastalarda enfarktüs büyüklüğünün anahtar belirleyicisidir. 3 - 4 yıl takip süresinde, birincil perkütan girişim ile STEMI tedavisinde bir gecikme, mortalitede belirgin bir artışla ilişkilidir.

Her ne kadar hastane içi kapı-balon süreleri son 15 yıl boyunca optimize edilmiş olsa da, STEMI yönetimindeki ana gecikme sendromun hasta tarafından tanınması ile ilgilidir. Semptom-kapı süresi, sıklıkla 3 saattir. Sonuç olarak, toplam iskemik zamanın yeni invaziv olmayan dijital teknolojilerle azaltılması oldukça önemlidir ve bu muhtemelen akut bir koroner oklüzyon durumunda ventriküler fibrilasyonda hayatta kalmak ve hastalarda kısa ve uzun dönem sağ kalımı iyileştirmek için önemli bir fırsat sağlayacaktır.

Erken Tespit Sistemi Hayat Kurtarabilir

Akut koroner oklüzyonu tespit etmek için özel olarak geliştirilen bir algoritmanın (RELF algoritması) kullanımıyla küçük, akıllı telefona bağlı, el tipi bir cihazı geliştirilmiştir. Cihaz ve algoritma, akut koroner oklüzyon nedeniyle acil tıbbi yardım gereksiniminden endişe duyan hastalar için bir karar destek aracı olarak yaratılmıştır. Yapılan çalışmada, hızlı ambulatuvar, kendi kaydını tutabilen koroner hastalığı olan hastaların %91'inde operasyonel olarak uygun olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, kateterizasyon laboratuarında, 60 s'lik bir akut koroner oklüzyon tespit oranı %87’dir.

ALERTS araştırmasında (STEMI'nin Erken Tanınması ve Tedavisi İçin AngelMed), STEMI'nin erken tespiti için yerleştirilebilir bir cihaz olan AngelMed Guardian Sistemi incelenmiştir. Bu büyük çalışmada, bir tıbbi tesiste tespit-varış zamanının azaldığı gözlenmiştir ve hastalar asemptomatik kalp iskemisine karşı uyarılmıştır. Öte yandan uzmanlar bu yeni teknolojinin, risk altında bazal popülasyonunun tanımı ve net risk-fayda oranı tahminleri konusunda halen belirsizlik olduğunun altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Ulf Landmesser, Calum A MacRae. Digital technology to support self-management in patients with coronary disease, The Lancet 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler