Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Anti-tümör nekroz faktör (TNF) ajanları romatid artritli (RA) insanların tedavisinde etkilidir, ancak (doza-bağımlı) yan etkileri ve yüksek maliyetleri ortaya çıkarabilir. Aşırı tedaviyi önlemek için, birçok çalışma standart dozun devamı ile titrasyonunun azaltılmasının karşılaştırmalı- etkililiğini değerlendirmiştir. Bu çalışma, 2014 yılında yayınlanan bir Cochrane Review'nin bir güncellemesidir. Bu araştırmanın amacı, anti-TNF ajanlarının hastalık aktivitesi, işleyişi, maliyetleri, güvenliği ve radyografik hasarı ile ilgili aşağı titrasyonunun (doz azaltımı, kesilmesi veya hastalık aktivitesi kılavuzlu doz konikleştirilmesi) RA ve düşük hastalık aktivitesi olan kişilerde olağan bakıma kıyasla yararlarını ve zararlarını değerlendirmektir. İlave çalışmaları belirlemek için araştırmacılar MEDLINE, Embase, Web of Science ve CENTRAL (29 Mart 2018) ve dört deneme kaydını (11 Nisan 2018) referans kontrolü, atıf araştırması ve çalışma yazarlarıyla iletişim yollarını kullanarak araştırdılar. Ayrıca araştırmacılar konferans bildirilerini incelediler (Amerikan Romatoloji Koleji ve Romatizmaya Karşı Avrupa Ligi 2005-2017). RA ve düşük hastalık aktivitesi olan kişilerde anti-TNF ajanlarının aşağı tititrasyonu ile olağan bakım/azalmayan titrasyonunu (doz azaltma, kesilme, hastalık aktivitesi güdümlü doz konikliği) karşılaştıran randomize kontrollü çalışmalar (RCT'ler) ve kontrollü klinik çalışmalar (CCT'ler) incelendi. Araştırmacılar bu araştırmada Standart Cochrane metodolojisi kullandılar.

Anti-TNF Sonrası Sonuçlar

Sonuçlar, anti-TNF tedavisinin kesilmesinden 28 ila 52 haftadan sonra ortalama hastalık aktivite skorunu (DAS28) muhtemelen biraz artırdığını (orta-kesin kanıt, MD 0,96, %95 CI 0,67 ila 1,25, ARD %14) ve kalıcı remisyon'un RR'sinin 0.16 ile 0.77 arasında olduğunu gösterdi (düşük kesinlikli kanıt). Anti-TNF'nin kesilmesi, 52 haftadan sonra minimum radyografik ilerleme gösteren katılımcı oranını arttırır (yüksek kesinlikli kanıt, RR 1.69, %95 CI 1.10 ila 2.59, ARD %7) ve fonksiyonda hafif bir bozulmaya yol açabilir (HAQ-DI) ( düşük kesinlikli kanıt). Anti-TNF tedavisinin kesilmesinin, ciddi olumsuz vaka sayısını (çok düşük kesinlikli kanıtlar nedeniyle) ve 28 ila 52 hafta arasındaki olumsuz olaylardan kaynaklanan geri çekilme sayısını artırıp artırmadığı belirsizdir (orta-kesinlikli kanıt, RR 1.46, %95 CI 0.75 ila 2.84, ARD %1 daha yüksek). Anti-TNF hastalığı aktivitesi rehberli doz koniklemesi 18 aydan uzun süren kalıcı remisyona sahip katılımcıların oranında çok az farklılık gösterir veya hiç farklılık göstermez (yüksek kesinlik kanıtı, RR 0,89, %95 GA 0,75 ila 1,06, ARD −%9) ve başka bir biyolojiğe geçince az farklılıkla veya farklılık olmadan sonuçlanabilir (düşük kesinlikli kanıt).

Medikaynak Referanslar

Verhoef LM, van den Bemt BJ, van der Maas A, et al. Down-titration and discontinuation strategies of tumour necrosis factor-blocking agents for rheumatoid arthritis in patients with low disease activity. Cochrane Database Syst Rev. 2019;5(5):CD010455. Published 2019 May 24. doi:10.1002/14651858.CD010455.pub3

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler