Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bulgular, hastaneye yatırılan obeziteye sahip Crohn hastalığı (CD) hastalarının yüzdesinin, son yirmi yılda keskin bir şekilde artarken, yetersiz beslenen hastaların oranının da arttığını göstermiştir. Boston'daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Dr. Joseph D. Feuerstein ve meslektaşları, obez CD hastalarında mortalite artmamasına karşın hastanede kalış sürelerinin daha uzun, maliyetlerin daha yüksek ve sepsis ve derin ven trombozu (DVT) geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Dr. Joseph D. Feuerstein ve meslektaşları Journal of Clinical Gastroenterology'de yaptıkları açıklamada hem CD hem de obezite hastalarının popülasyonu için bakımı optimize etmek ve hastaneyle ilişkili morbiditeyi azaltmak için ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, obezitenin iltihaplanmaya katkıda bulunduğunu, ancak obezitenin CD sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların karışık sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar bu durum için, 2016-2017'de Crohn tanısı alan 132.970 normal kilolu hasta, 27.915'i malnütrisyonlu ve 15.695'i obez olmak üzere 176.000'den fazla hasta ile ilgili Ulusal Yatan Hasta Örneği'nden (NIS) alınan verilere ve ayrıca NIS verilerini kullanarak 2002-2017 arasında CD'deki obezite ve yetersiz beslenme eğilimlerine de baktıklarını bildirmişlerdir.

Crohn hastalığınin immün modülasyonlu tedavisine optimal yaklaşımla ilgili endişeler

Yapılan çalışmada 2002 yılında, yatan CD hastalarının %1.8'inin obez olduğu ve bu oranın 2017'de %9.5 olduğu belirtilmiştir. Aynı dönemde, yetersiz beslenen CD yatan hastaların oranının %5.6'dan %16.5'e yükseldiği bildirilmiş olup mortalitenin, obez ve normal kilolu hastalar için benzer, ancak yetersiz beslenen hastalarda anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar normal kilolu hastalar için 4.4 güne kıyasla obez hastalar için kalış süresinin 5.7 gün iken, ortalama toplam maliyetin sırasıyla 51.975 $ ve 41.143 $ olduğunu belirtmişlerdir. Obez hastalar önemli ölçüde artmış DVT, gastrointestinal kanama ve sepsis riski altında olmakla birlikte, bağırsak tıkanıklığı ve apse riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğu bildirilmiştir. Daha yüksek ölüm oranlarına sahip olmanın yanı sıra, yetersiz beslenen hastalar, normal kilolu hastalara kıyasla daha uzun hastanede kalış sürelerine ve toplam ücretlerde 31.044 $ artışa sahiptir. Çalışmada yetersiz beslenen hastalarda DVT oranlarının dört kat arttığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, bu verilerin, malnütrisyonun mortaliteyi tahmin etmedeki önemli öngörücü rolünü doğrulamakla birlikte, obezitenin artan kalış süresinin, toplam hastaneye yatış ücretleri ve DVT oranındaki rolünün yeni olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca, kayda değer artan sepsis oranının, CD'nin immün modülasyonlu tedavisine optimal yaklaşımla ilgili endişeleri arttırdığını ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Reuters Staff, Obesity Rising Among Hospitalized Crohn's Patients, Medscape, Sep 25, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler