Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılara göre bir pnömoni hastası, hastaneye yatırıldığında grip aşı yapılması hastanın tekrar yatış ve ölüm riskini azaltabilir. Pnömoni grip mevsimindeki ölümlerin %50'sini oluşturmasına rağmen günümüzde grip aşısı yeterince kullanılmamaktadır. Aşının faydası zaten bilinmektedir. Uzmanlar bir hasta 5 veya 6 gün hastanede kalıyorsa, hastayla aşı görüşmesinin en az bir kez yapılması gerektiğini düşünüyorlar.

Grip aşısının grip önlenmesindeki rolü ve pnömoni gibi ortaya çıkan komplikasyonlar hakkında ulusal bir tartışma devam etmektedir. Uzmanlar aşının, kişinin kendisini ve sevdiklerini korumanın en iyi yolu olduğunu vurguluyorlar. Aşıyı aldıktan sonra grip olsanız bile, daha az şiddetli ve daha kısa bir hastalık geçirmenizden fayda sağlayacağınızın hatırlanması gereklidir. Daha da önemlisi, aşılı bireylerde pnömoni, hastanede yatış ve ölüm gibi komplikasyonların yaşanma olasılığı daha düşüktür.

Yapılan bir retrospektif çalışmada Sağlık Araştırmaları ve Kalitesi Ajansı 2014 HCUP Ulusal Çapında Geri Kabul Veritabanında toplum kökenli pnömoni nedeniyle 735.120 hasta hastaneye yatış yaptı. Bu hastaların sadece 13,983'ü (%1,9) başvuru sırasında grip aşısı aldı. Uzmanlara göre bu değer kesinlikle çok az. Bu hastalardan 30 gün içinde çeşitli sebepler nedeniyle tekrar yatış yapan hastaların oranı ise %11.9 idi ve bu vakaların %81’inde pnömoni yatışın ana sebebiydi.

Tekrar Yatış İçin Risk Faktörleri

Araştırmacılar, hastanede yapılan grip aşılarının tüm nedenlerle hastaneye tekrar yatışın, ikincil sonuçların, ölüm riskinin ve morbiditenin azaltılması üzerinde ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek ve tekrar yatış için bağımsız risk faktörlerini belirlemek için Cox orantılı risk modeli kullanarak bir çalışma yaptılar. Hastalar çalışmada hastane ortamı (kentsel veya kırsal), hastane yatağı büyüklüğü, sigorta, yaş, cinsiyet ve hane geliri açısından eşleştirildi. Uzmanlar elmaları elmalarla karşılaştırdıklarından emin olmak istediklerini belirttiler. Araştırmacılar, 9777 influenza aşısı alan topluluk kökenli pnömoni hastasını aşılanmayan 9777 hasta ile karşılaştırdılar.

Hastaneye tekrar yatış oranları, ilk hastanede yatışlarında aşılanan hastalarda, aşılanmayanlara göre daha düşüktü (%8,6'ya karşılık %11,0). Hastaneye tekrar yatış sırasındaki ölüm oranları aşılanmış hastalarda aşılanmamış hastalara göre anlamlı derecede düşüktü (%1.11'e karşılık %2.96; P <.001). İkinci bir hastaneye geri yatış sırasındaki ölüm oranları aşılananlarda aşılanmamış hastalara göre anlamlı derecede düşüktü (%1.3 - %5.5; P <.001).

Grip Aşısı Hayat Kurtarır ve Maliyetleri Azaltır

Sağlık sorunlarına ek olarak, uzmanlar hastaneye tekrar yatışlarda gerekli önlemlerin kullanılmamasına bağlı olarak ağır bir mali yükün de oluştuğuna dikkat çektiler. Aşılanmamış hastaların tekrar yatırılmasından kaynaklanan 489.247 yatılı hastane gününün maliyeti, hastane tarafından 1 milyar dolar ve sigorta şirketleri tarafından 3,67 milyar dolar olarak gerçekleştiği tespit edildi. Uzmanlar pnömoni ile hastaneye yatırılan hastaların rutin olarak aşılanmasının, tekrar yatış oranları ve hastane finansmanı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Risk for Death From Pneumonia Rises Without Flu Vaccine - Medscape - Oct 21, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler