Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sigara ve hava kirliliği akciğer kanserinin önemli nedenlerindendir. Yeni bir analize göre, hava kirliliği, sigaranın ardından, akciğer kanserinin ikinci önde gelen nedenidir ve akciğer kanseri tüm dünyada kanser ölümlerinin ana nedenidir.

Yeni verilere göre, hava kirliliğine atfedilebilecek akciğer kanseri ölüm oranları ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermektedir. Sırbistan, Polonya, Çin, Moğolistan ve Türkiye en kötü etkilenen ülkeler arasındadır. Analiz, akciğer kanserinden ölümler ile kömürden üretilen ulusal enerji oranı arasında bir ilişkiye işaret etmektedir. Doğal gazdan gelen enerji de havayı kirletmektedir. Sonuç olarak, akciğeri olan herkes akciğer kanseri adayıdır.

Yeni analizden elde edilen bulgular "moral bozucu olarak nitelendirilebilmektedir. Hava kirliliğinin sadece akciğer kanserinin insidansı üzerinde değil, sonuçları üzerinde de bir etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Önceki bir çalışmaya göre, metreküp başına 10 mikrogram partiküllü madde artışı akciğer kanserine bağlı ölümlerde %15-27 artışla ilişkilidir ve insan kanserojeni olarak doğrudan etkilerle ve oksidatif hasara bağlı kronik enflamasyonun lokal etkileriyle DNA hasarı ve hücre ölümünü tetikleyerek akciğer kanserine yol açtığına dair kanıtlar Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından sunulmuştur.

Yakın tarihli bir çalışmaya göre, hiç sigara kullanmayanlar dahil tüm akciğer kanseri ölümlerinin %14.1’i doğrudan hava kirliliği ile ilişkilidir. İngiltere’de son yıllarda hava kirliliğini azaltma girişimleri akciğer kanseri ölümlerinde bir azalma sağlamamıştır. Zira yaşam sürelerindeki artış nedeniyle insanlar artık daha düşük seviyelerde olsa da daha uzun süre hava kirliliğine maruz kalmaktadırlar.

COVID pandemisi döneminde kapanmalar nedeniyle seyahatler büyük ölçüde azalınca hava kirliliğinde büyük ölçüde düşüş olmuş, düşük doğum ağırlığı ile doğan çocuk sayısında azalma görülmüştür. Bu faydanın diğer hastalıklar için de elde edileceği açıktır.

Akciğer kanseri uzmanları olarak, hava kirliliğinin insanlarda kanser etkeni olduğunun altını çizerek, insan sağlığını korumak amacıyla hava kalitesini iyileştirmeye yönelik daha fazla çaba göstermek gerektiğini vurgulayarak ve temiz enerji standartlarını dile getirerek, hava kirliliğinin akciğer üzerindeki etkilerinin azaltılmasına öncülük edebiliriz. Hava kirliliğini azaltmak için eylem çağrısı "en yüksek önemde dir. Küresel, ulusal, yerel ve kişisel tedbirler bir an önce hayata geçirilmeli, "havayı temizlemek için tüm güçler bir araya getirilmelidir.

Dünya Akciğer Kanseri Konferansında (9 Eylül 2021) Ulusal Akciğer Kanseri Taraması çalışmasını sunan Christine D. Berg tarafından vurgulandığı üzere, "Akciğer kanserini ve buna bağlı ölümleri engellemek için hava kirliliği ve sigarayı ortadan kaldırmaktan başka çare yoktur .

Medikaynak Referanslar

Air Pollution ― Second Leading Cause of Lung Cancer by Liam Davenport. MedScape September 13, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler