Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son zamanlarda 2.5 μm'den (PM2.5) daha küçük atmosferik ince partiküllere maruz kalmanın, 2010 yılında dünya çapındaki akciğer kanserinden 223.000 ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Ortamdaki PM2.5'e atfedilebilecek akciğer kanseri ölümlerinin yarısından fazlasının Çin'de ve diğer Doğu Asya ülkeleri'nde olduğu tahmin edildi. ABD'de yapılan bir çalışmada, PM2.5'e uzun süre maruz kalmak, akciğer kanseri ölümüyle ilişkili bulunmuştur. Erkek ve kadın sigara içmeyenler arasında ölüm oranları, sırasıyla yılda 100.000 kişide 17.1 ve 14.7'dir. Amerika Birleşik(PM2.5) Devletleri ve Avrupa'daki yüksek riskli sigara içen vakalarda bilgisayarlı tomografi çalışmalarındaki yaklaşık% 1'lik bir akciğer kanseri tespitinin Ulusal Akciğer Kanseri Tarama Denemesinde% 20'lik bir ölüm oranı azalması sağladığı belirtilmiştir. 12.000 Tayvanlı sigara içmeyen kişide akciğer kanseri taraması, 55 ve 75 yaş arasında olan ve üçüncü derece akrabalarda ailede akciğer kanseri öyküsü, pasif sigara içiciliği veya hava kirliliğine maruz kalma risklerinden birine sahip olanlarda %2,34 gibi yüksek bir tespit oranına sahipti. Sigara içmeyenlerde adenokarsinom görülme sıklığının artmasının nedeni hane içi ve çevresindeki hava kirliliği ve pasif içicilik olabilir. Genetik duyarlılık hala yeterince ölçülmemiştir ancak akciğer kanseri riskini değiştirebilir.

Hava Kirliliği

Isıtma ve yemek pişirmek için katı yakıt yakmaya bağlı hane içi hava kirliliği, Güneydoğu Asya'daki en büyük hastalık yüküdür. Kömür kullanımı,% 30 oranında artmış akciğer kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir (risk oranı [OR]: 1,3,% 95 güven aralığı [CI]: 1,0-1,6). Odun, ziraat artıkları ve kömür, basit aşçı ocaklarında dünya çapında insanların yaklaşık% 40'ı tarafından yakılan katı pişirme yakıtlarıdır. Hava kirliliğinin, ev içinde ve çevresinde yemek pişirme yakıtından kaynaklanan hava kirliliğinin sağlık etkilerinin yıllık 3 ila 4 milyon erken ölüm ve % 3 ila% 5 engellilik ayarlı yaşam yılı olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. 2015 yılında, PM2.5 hava kirliliğinin, yaklaşık 4,2 milyon ölüme neden olarak küresel mortalite için beşinci sıradaki risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, hiç sigara içmemişlerde, solunum ölümleri ile önemli bir ilişki olduğu bulunmuştur (tehlike oranı [İK]: 1.27; % 95 CI: 1.03-1.56). Birçok çalışma bu mortalite ilişkilerini zaman içinde doğrulamıştır.

12.8 yıl takip edilen 312.944 olgunun Avrupa'daki bir çalışmasında, 2095 (% 0.7) vakaya akciğer kanseri teşhisi konmuştur. Akciğer kanseri ve PM10 riski ilişkili bulunmuştur (tehlike oranı: 1.22 [% 95 CI: 1.03 - 1.45], 10 mg / m3'te). Bu, PM10 ile partikül madde için 40 mg / m3 ve PM2.5 ile partikül madde için 25 mg / m3 olan mevcut Avrupa Birliği hava kirliliği sınır değerlerinin bile altında bir etki olduğunu göstermektedir. Aynı PM10 ve PM2.5 artışları, sırasıyla 1.51 (% 95 CI: 1.10-2.08) ve 1.55 (% 95 CI: 1.05-2.29) tehlike oranları ile akciğer adenokarsinomu ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, hava kirliliği ile ilişkili olan akciğer kanseri riski, sigara ile ilişkili olan akciğer kanseri riskinden çok daha küçüktür (göreceli risk: şu anda sigara içen erkekler için 23.3 ve sigara içen kadınlar için 12.7).

Hava kirliliği sadece yakıt yanmasından değil, aynı zamanda trafikten de kaynaklanmaktadır. Trafik hava kirliliği konsantrasyonları, hiç sigara içmemiş bireylerde adenokarsinom insidansıyla ilişkiliydi. Duman konsantrasyonunda 10 mg / m3'lük bir artış için göreceli olarak 1,47 (% 95 CI: 1,01-2,16) risk artışı izlendi. Sigara içmeyen pulmoner adenokarsinom nedenlerini incelemek her zaman kolay değildir.

Pasif İçicilik

Pasif sigara içiminde akciğer kanseri riski için OR 1.58'dir (% 95 CI: 1.42– 1.77). Çin'de, pasif içiciliği akciğer kanserine atfedilebilen nüfus oranı yaklaşık olarak% 25'tir, bu da sigara içmeyenlerde pasif içiciliği ortadan kaldırarak akciğer kanseri vakalarının% 25'inin önlenebileceğini göstermektedir. Bu yüzde İngiltere'ye (% 15) veya Amerika Birleşik Devletleri'ne (% 2.7) göre daha yüksektir.

Genetik Yatkınlık

Genomik çalışmalar sigara içmeyenler ve sigara içenlerden gelen adenokarsinomun farklı etiyolojilere sahip olduğunu da göstermektedir. Kömür maruziyetinin kanserojen etkisi, akciğer kanseri riski en yüksek Tayvan ve Çin'de (sırasıyla OR:2.27 ve 3.27) olmak üzere, bölgelere göre değişmektedir.

Hava kirliliğine maruz kalma ve genetik çeşitlilik arasındaki etkileşim akciğer kanseri riskini değiştirebilir. İnsan lökosit antijen sınıf II (HLA II)'deki genetik varyasyon, akciğer kanserinin kömür kullanımı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 5p15.33 kromozomu CLPTM1L-TERT lokusundaki varyantlar ve 15q25.1 kromozomundaki CHRNA5-CHRNA3 lokusu, ayrıca en belirgin şekilde adenokarsinom ile ilişkilidir. Sigara içmeyenlerde, akciğer kanseri riskinin 5p15.33, 6p21.33 ve 15q25.20 kromozomları üzerindeki üç bölge ile ilişkili olduğu ve avrupa kökenli sigara içenlerin aksine, CYP1A1 ile462Val ve XRCC1'in Arg399Gln gibi genetik polimorfizmlerinin de görülebildiği anlaşılmıştır. Bu çalışma, hava kirliliğinin sigara içmeyen insanlarda bile akciğer kanseri riskine olan etkisini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Medikaynak Referanslar

Air Pollution and Adenocarcinoma in NeverSmokers Harry J. M. Groen, MD, PhD,a, * T. Jeroen N. Hiltermann, MD, PhDa

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler