Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hekimlerin tıbbi uygulamalar sırasında yaşanılan mesleki hatalar sebebiyle haklarında açılan tazminat davalarında karşılarına çıkan yüksek miktardaki mali riskler için 2010 yılında Mali Sorumluluk Sigortası getirilmişti. Sigorta primlerinin yarısı hekimlerce ödenirken, diğer yarısı kamu ya da özel işveren tarafından ödenmekteydi. Son yıllarda hekimler aleyhine açılan davalarda tazminat bedelleri Mali Sorumluluk Sigortası teminat bedellerinin çok üzerine çıkmaktaydı. Bu konuda sendikalar teminat bedellerinin yükseltilmesi yönünde taleplerde bulunuyorlardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya giren yeni düzenlemeye göre, vaka başına olan 400 bin TL olan üst tazminat limiti, özellikle riski yüksek cerrahi branşlarda 600 bin TL ve 800 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme ile birlikte hekimlerin 400 bin TL’yi aşan tazminat ödemelerinde limitleri %50 ve %100 arttırılarak, mesleki mali sorumluluk sigorta güvencelerinin koruma düzeyi yükseltildi. Yıllık sınır olan 1.800.000 TL’nin de aynı şekilde üst olarak uygulanmaya devam edeceği bildirildi ve düzenlemede ödenmekte olan primlerde herhangi bir artış yapılmadığı açıklandı. Tebliğin 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Medikaynak Referanslar

 28 Ekim 2015 Tarihli 29516 Sayılı T.C. Resmi Gazete

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler