Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nörolojik bozukluklar, kanser hastalarının yaklaşık %15'ini etkiler ve bu durum, hastanın yaşam kalitesini düşürüp sağkalımı kısaltabilir. Kanser tedavisindeki son gelişmelerle hastalar daha uzun yaşıyorlar ve bununla birlikte, kanserin sadece nörolojik komplikasyonları daha sık görülmüyor aynı zamanda spektrumları da genişliyor.

Hematolojik malignitelerin (HM) nörolojik komplikasyonları nadir değildir, hastalık sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve yıkıcı olabilir. Lenfoma veya lösemi ile doğrudan merkezi sinir sistemi (SSS) tutulumu, ilk başvuruda ortaya çıkabilir, ancak nüksetmede daha sık görülür. Periferik sinir sistemi tutulabilir, daha çok plazma hücre bozukluklarında görülür. Ek olarak, merkezi ve periferik sinir sistemleri enfeksiyonlar, vasküler ve paraneoplastik komplikasyonlardan dolaylı olarak etkilenebilir.

Kanserin nörolojik komplikasyonlarını erken tanımak ve doğrudan kanserle ilişkili semptomları, diğer nörolojik bozukluklarla veya kanser tedavisiyle ilişkili olanlardan uygun şekilde ayırt etmek önemlidir. Bu komplikasyonlar, acil müdahale, yoğun izleme, depresif zihinsel duruma bağlı solunum desteği ve ek sistemik komplikasyonların yönetimi gerektiren yaşamı tehdit eden acil durumlar olabilen önemli morbidite ile sonuçlanır.

Bu konu ile ilgili yayınlanan güncel bir derlemede altı kategoride sınıflandırılan hematolojik malignitenin merkezi sinir sistemi acil durumlarına odaklanıldı; yüksek kafa içi basınç, omurilik kompresyonu, tedavinin nörolojik komplikasyonları, status epileptikus, nörovasküler komplikasyonlar ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları. Ek olarak, bu makalede hiperviskozite ve lökostazın nörolojik komplikasyonları da gözden geçirildi. Makalede bu komplikasyonların, patofizyolojileri, klinik sunumları, tanı ve tedavi seçenekleri kısaca tartışıldı.

Multidisipliner Bir Takım Yaklaşımı

Nörolojik acil durumlar, -hemen tanınmaz ve tedavi edilmezse- ölümcül sonuçlara veya kronik sekellere yol açabilen hematolojik maligniteler sırasında sıklıkla görülen felaket olaylarıdır. Hastalık seyri sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilirler, ancak nüksetmeden sonra daha sık görülürler. Hematolojik malignitedeki çoğu merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının tedavisinde uygulama kılavuzları bulunmamaktadır.

Hematolojik malignitedeki merkezi sinir sistemi acil durumları, tanı ve tedavinin zor olduğu heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Klinik sunumları nedeniyle tanı için yüksek bir şüphe gerektirir ve test sonuçları hematolojik maligniteli hastalarda genel popülasyona göre değişebilir.

Tedavi, nörolog / nöro-onkolog, beyin cerrahı, radyasyon onkoloğu, bulaşıcı hastalık uzmanı, hemato-onkolog ve radyolog dahil olmak üzere multidisipliner bir takım yaklaşımı gerektirir. Bu komplikasyonların erken tanınması ve tedavisi önemlidir çünkü tedavide herhangi bir gecikmenin hasta üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir.

Medikaynak Referanslar

de la Fuente MI, Alderuccio JP, Lossos IS. Central nervous system emergencies in haematological malignancies [published online ahead of print, 2019 Sep 4]. Br J Haematol. 2019;10.1111/bjh.16184. doi:10.1111/bjh.16184

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler