Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili A için mevcut profilaksi protokolleri konservatif olarak tasarlanmıştır ve minimum hedef faktör VIII (FVIII) eşik seviyelerini ≥%1'e çıkarmaktır. Bu eşik başlangıçta, %1 ‐ %3'lük faktör-VIII düzeylerinde çukurlaşan erken kriyopresipitat çalışmalarından, hafif hemofili ile ağır hemofili arasında daha az kanama ve daha iyi korunmuş eklem fonksiyonuna, plazma kaynaklarındaki kısıtlamalara bağlı olduğunu gösteren destekleyici kanıtlar ve plazma kaynaklarındaki sınırlamalar nedeniyle genellikle olumlu sonuçlara dayanılarak seçilmiştir.

Bununla birlikte, %1 faktör-VIII'de tutulan hemofili hastaları (PwH), spontan kanama yaşamaya devam eder ve günlük aktivitelerle yaralanma riski daha yüksek kalır. Ayrıca, mevcut profilaksi rejimleri, hemofili hastalarının yaşamı boyunca hemofilik artropatiyi önlemez. Mevcut tedavilerin artan kullanılabilirliği ile, %1 eşiğinin geçerliliği %15 daha yüksek eşikleri hedefleme önerisi ile birlikte incelenmiştir. Hemofili terapilerinin klinik gelişimindeki son başarı, yeni olasılıklar çağını açıyor ve hemofili olan insanlar için büyük umut vaat ediyor. Hemofili hastaları, kanama kontrolünün iyileştirilmesi ve komplikasyonların azalması sonucunda daha önce ulaşılamayan yaşam beklentisine ulaşabilir. Terapötik pıhtılaşma faktörü replasmanından önce, ağır hemofili hastalarının yaşam beklentisi daha kısaydı, çoğu bebeklik döneminde ölür ve nadiren ergenlik çağına ulaşabilirlerdi. Profilaksiye erişim ve kapsamlı bakım ile hemofili hastalarının artık genel popülasyona yakın bir yaşam beklentisi var. Paralel olarak, tedavi hedefleri basitçe erken ölümü önlemekten spontan kanamayı ve ilişkili morbiditeleri azaltmaya kadar değişmiştir.

Fonksiyonel Tedavi için 7 Hedef

Bu nedenlerden ötürü, tarihsel olarak, pıhtılaşma faktörü replasmanının mevcudiyetine dayanan tedavi, hemofili hastalarında faktör eksikliklerinin düzeltilebilmesi için çok eski kılavuzları halen kullanmaktadır. Diğer tüm hastalıklarda ana tedavi amacı, işlevi normal bir düzeye geri getirmeye çalışırken, Hemofili hastaları için hala hafif veya orta şiddette hastalığa eşdeğer faktör nadir görülmektedir ve bu da sürekli kanama riski ile sonuçlanır. Hemofili olan kişilerin tanımlanmış ihtiyaçlarına göre yeni bir tedavi paradigmasına ihtiyaç vardır. Hemofili hasta savunucuları ve sağlık ekonomistleri paneli tarafından spesifik tedavi kilometre taşları ve hedeflenen sonuçları oluşturmak için bir tedavi modeli geliştirilmiştir. Panel, faktör eksikliği düzeltme düzeyine bağlı aktivite ve sonuçları karakterize etmek için bir dizi tedavi kilometre taşı tanımlamıştır. Paneli geliştiren bütün uzmanlar hemofili tedavisindeki nihai hedefin 'işlevsel tedavi' ve 'sağlık eşitliği' olması gerektiğine karar verdiler. Panelde fonksiyonel bir tedaviye ulaşmak için yedi seviye tanımlanmıştır:

  • Hayatı sürdürmek

  • Minimal eklem bozukluğu

  • Herhangi bir spontan kanamadan kurtulma

  • 'Normal' hareketliliğin sağlanması

  • İlave müdahale olmaksızın küçük travmayı sürdürebilir

  • Büyük cerrahi veya travmayı sürdürebilme

  • Normal hemostaz

Çalışmada ayrıca sağlıkta eşitliğe ulaşmak için hasta tarafından bildirilen paralel bir dizi sonuç belirlenmiştir. Bu kılavuzlar artık normal aktivite seviyelerine ulaşmak için eksik proteinlerin yerini almak olan diğer bozukluklarla karşılaştırılabilir. Uzmanlara göre günümüzde artık rekombinant kaynaklı faktörlerin, mimetiklerin ve gen terapisinin erken başarısının görülmesi ve plazma tedavisi ile sınırlı olunmadığı için, hemofili hastaları için sağlık eşitliği artık elde edilebilir bir hedeftir.

Medikaynak Referanslar

Skinner MW, Nugent D, Wilton P, et al. Achieving the unimaginable: Health equity in haemophilia [published online ahead of print, 2019 Nov 13]. Haemophilia. 2019;10.1111/hae.13862. doi:10.1111/hae.13862

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler