Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili A ve hemofili B'li erişkin hastalarda acil koroner sendromların acil yönetimi zorludur ve antitrombotik ajanlara maruz kalma ve / veya revaskülarizasyon işlemleri, kanama riskini artırabilir. Yapılan yeni bir çalışma ile hemofili A / hemofili B'li akut koroner sendrom hastalarında, non-koagülopatik akut koroner sendrom kontrolleriyle karşılaştırıldığında klinik özellikleri ve hastane içi sonuçları belirlemek amaçlandı. Çalışmada 1998-2011 arasındaki ABD ulusal verileri incelendi. Hemofili A / B grubu ile kontrol grubu eşleştirildi. Her iki gruptaki hastaneden çıkış durumları, kardiyovasküler risk faktörleri, akut koroner sendrom tipi, koroner arter bypass greftleme, perkütan koroner girişim (PKG), çıplak metal stent ve / veya ilaç salınımlı stent, kanama ve ölüm açısından değerlendirildi. Veritabanları incelendiğinde toplamda 237 vaka ve 148848 eşleştirilmiş kontrol tespit edildi. Olgular incelendiğinde HIV / Hepatit C pozitifliğinin daha sık olduğu ve obezite / hiperlipideminin daha az olduğu görüldü. ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü (STEMI), hemofili A olgularında kontrollerden daha az sıklıkta ortaya çıktı. Hemofili A ve hemofili B olgularının medikal olarak yönetilmesi kontrol grubuna göre daha olasıydı.

Koroner stent yerleşimi ile tedavi edilen vakalara bakıldığı zaman, hemofili hastaları kontrollerden daha fazla çıplak metal stent almıştı. PKG'de kanama, hemofili A vakaları arasında daha sıktı. Ölüm oranları gruplar arasında benzer düzeyde bulundu. Akut koroner sendromlu hemofili A / hemofili B olguları, kontrollere kıyasla daha çok non-invaziv olarak tedavi edildi ve bu popülasyondi PKG / koroner arter baypas greftlemesinden kaçınılmıştı; kanamalar hemofili A hastalarında daha sıktı. Bu çalışmada elde edilen bulgular, hemofili olan bireylerde akut koroner sendrom ve hastane içi sonuçları hakkında bazı veriler ortaya sunmuş olsa da daha fazla çalışılmasının gerektiğini desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Reilley MJ, et al. Revascularization strategies and in-hospital management in acute coronary syndromes complicated by hemophilia A or hemophilia B. Blood Coagul Fibrinolysis. 2017 Jul 29. doi: 10.1097/MBC.0000000000000655. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler