Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili hastalarında, bazı predispozan faktörler sebebiyle düşük kemik mineral yoğunluğu (KMY) gelişebileceği yapılmış olan birçok çalışmada gösterilmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden bir grup araştırmacı, yetişkin hemofili hastalarında düşük KMY prevelansını belirlemek ve KMY ile potansiyel klinik göstergeler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla bir çalışma yaptılar. Bu çalışmaya, 20-60 yaşları arasında, orta ve şiddetli hemofili tanılı ve Kasım 2014 - Temmuz 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi'nde takip edilen 49 hasta dahil edildi. KMY "Dual Energy X-Işını Absorbsiyometri (DXA) ile ölçüldü ve D vitamini, kalsiyum, fosfor, alkalin fosfataz ve parathormon düzeyleri için kan testleri uygulandı. Kas iskelet sistemi fonksiyonlarını değerlendirmek için Hemofilide Fonksiyonel Bağımsızlık Skoru (FISH) ve Hemofili Ortak Sağlık Skoru (HJHS) kullanıldı. Hastaların vücut kütle indeksi (VKİ), HCV / HIV seropozitifliği ve sigara içme durumları da çalışma kayıtlarına dahil edildi.

Hastalarda Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Yaygın Şekilde Görüldü

Araştırmacılar, 50 yaşın altındaki hastaların % 34,8'inde KMY’yi referans yaşı için beklenenden daha düşük buldular. 50 yaşın üzerindeki hastaların % 66,6'sında osteoporoz, % 33,3'ünde normal KMY vardı. FISH skoru total kalça (TH) ve femur boynu (FN) kemik mineral yoğunluğu ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde koreleydi, ancak lomber omurga (LS) ile korelasyon anlamlı değildi. Uygun hastalarda TH’deki KMY ve HJHS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı. Vitamin D eksikliği yaygındı ve hastaların % 77,5'inde bulundu, ancak KMY ile anlamlı korelasyon yoktu. KMY ile kan testleri, HCV / HIV durumu, VKİ ve sigara içimi arasında da korelasyon saptanmadı.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, hemofili tanılı hastalarda genç grupta bile düşük KMY prevelansında artış olduğunu doğruladığını belirttiler. TH ve FN'nin FISH skoru ve KMY arasında ve aynı zamanda HJHS skoru ile TH'nin KMY'si arasında anlamlı korelasyonlar olduğunu gösterdiler. Skorlama sistemlerini kullanmanın, hemofilik artropati şiddetini yansıtmak için KMY'nin basit bir öngörücüsü olarak yararlı olabileceğini bildirdiler.

Medikaynak Referanslar

Kiper Ünal HD et al. Evaluation of bone mineral density and related parameters in patients with haemophilia: a single center cross-sectional study. Am J Blood Res. 2017 Nov 1;7(5):59-66. eCollection 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler