Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gençlerde, özellikle de temas sporları yapanlarda beyin sarsıntısının sık olduğu düşünülse de bu konu üzerinde çok az sayıda çalışma vardır. Kanada’da yapılan bölgesel bir çalışma, ergenlerin yaklaşık% 20'sinin beyin sarsıntısı geçirdiğini ortaya koymuştur. İnsanın gelişimi için çok önemli olan bu dönemde bu tür yaralanmaları azaltmaya yönelik önleme çabalarını hedeflemek ve izlemek gerekir.

Temaslı Sporlar Ana Risk Faktörü

Michigan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ülke çapında birçok hastane acil servisinde aynı durumun görüldüğünü onaylıyor: Temas sporu yapan gençler beyin sarsıntısı geçiriyor. Aslında çalışmada elde edilen sonuca göre, beş gençten bir tanesi yaşamları boyunca en az bir kez beyin sarsıntısı tanısı alıyor ve yüzde 5.5'lik kısmında birden çok beyin sarsıntısı oluşuyor.

Profesyonel sporcuların, özellikle de Ulusal Amerikan Futbol Ligi'ndeki sporcuların beyin sarsıntılarındaki artış sebebiyle bu konuya ilgi son on yılda arttı. Ancak araştırmacılara göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençler arasında beyin sarsıntıların yaygınlığı hakkında çok az şey biliniyor.

Araştırmacılar, öğrencileri 8, 10 ve 12. sınıflarda takip eden Ulusal Uyuşturucu Kötüye Kullanma Kurumu tarafından finanse edilen UM'nin ulusal bir çalışması olan 2016 İzleme Geleceği anketine katılmış olan 13.088'den fazla ergenin verilerini analiz ettiler. Öğrencilere " hiç beyin sarsıntısı teşhisi konan kafa travması geçirdiniz mi?" diye soruldu.

Üst Sınıflarda ve Erkeklerde Risk Artıyor

Çalışmadaki sosyodemografik değişkenler cinsiyet, ırk / etnik köken, sınıf düzeyi ve son 12 ay içindeki rekabetçi spor dalına katılımı içermektedir. Gruptakilerin %50,2’sini kızlar oluşturmaktaydı ve tüm gruba 21 farklı sporun en azından birini oynayıp oynamadığı soruldu. Bulgular, bölgesel çalışmalarla uyumlu olup, yaşamında en az bir kez beyin sarsıntısı tanısı alanların %19.5 olduğunu ve temas sporlarının gençler arasında önde gelen beyin sarsıntısı nedeni olduğunu gösterdi. Erkeklerde, beyaz ırkta, daha üst sınıflarda ve rekabetçi sporlara katılanlarda risk oranında bir artış vardı.

Araştırmacılar, "Yüksek riskli alt popülasyonları belirlemek ve önleme çabalarını izlemek için büyük ölçekli epidemiyolojik verileri kullanarak beyin sarsıntıları takip etmek için daha büyük çaba gerekiyor" dedi.

Medikaynak Referanslar

Veliz P et al. Prevalence of Concussion Among US Adolescents and Correlated Factors. JAMA, September 2017 DOI: 10.1001/jama.2017.9087

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler