Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ölümlerin çoğundan kardiyovasküler hastalıklar sorumludur. İnsanlar bu tür hastalıklara yakalanmayı artıran sigara içmek gibi belirli risk faktörlerini değiştirebilir ancak yaş gibi faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Bu nedenle, nüfus yaşlandıkça, kardiyovasküler riski azaltmanın yollarını bulmak önem kazanmaktadır. Beslenme, sağlık için çok önemlidir ve kalp sağlığı da bu konuda istisna değildir. Bu konu ile ilgilenen bir grup araştırmacı yaptıkları yeni bir çalışmada tuzsuz domates suyunun düzenli tüketilmesinin bu riski azaltmak için etkin bir önlem olup olmadığını araştırdılar. Araştırmacılar, domatesin karotenoid, A vitamini, kalsiyum ve gama aminobütirik asit gibi çeşitli kardiyak hastalıkları önleme de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik sağlığı korumada rol oynayabilecek çeşitli biyoaktif bileşikler içerdiğini belirttiler.

Domates Suyuna Farklı Bir Bakış

Bilim insanları uzun süreli domates suyu tüketiminin yüksek tansiyon, lipid ve glikoz metabolizması gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerine de fayda sağlayıp sağlayamayacağını araştırdı. Araştırmacı ekip, bu yeni çalışmada ayrıca farklı yaş ve cinsiyetteki insanlarda domates suyunun yararlarını ölçmek istediler. Araştırmacıların iddiasına göre, bu çalışma, bir yıl boyunca ve geniş bir yaş aralığında domates veya domates ürününün kardiyovasküler hastalık risk belirleyicileri üzerindeki etkilerini araştıran ilk çalışmaydı.

Her Gün 1 Bardak

Çalışmaya toplamda, 184 erkek ve 297 kadın katılımcı dahil edildi. 1 yıl boyunca, tüm katılımcılar istedikleri kadar tuzsuz domates suyuna erişebildi ve ortalama domates suyu tüketimi kişi başına günde 215 mililitre civarında oldu. Bu miktar kabaca 1 fincandan biraz azdır.

Çalışmada 1 yıl boyunca domates suyu tüketildikten sonra katılımcıların kan basıncının anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. Katılımcılardaki ortalama sistolik kan basıncı 141.2 mmHg’den 137.0 mmHg’ye düşerken ortalama diyastolik kan basıncı 83.3'mmHg’den 80.9 mmHg'ye düşmüştü. Amerikan Kalp Birliği'nin (AHA) kılavuzuna göre, kan basıncındaki bu değişiklik, ortalama bir bireyi hipertansiyon evre 2'den hipertansiyon evre 1'e indirecek kadar önemlidir. Çalışma sonuçlarında gözlenen bu etkiler her yaştaki erkek ve kadınlar için benzerlik gösterdi.

Araştırmacılara göre domates ürünlerinin kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkilerine dair mevcut kanıtlar, bu tür ürünlerin tüketiminin artmasının kan lipitleri, kan basıncı ve endotel fonksiyonu üzerine olumlu etkileri olduğu görüşünü desteklemektedir. Domates suyunun kardiyovasküler yararlarına dair kanıtlar artmaktadır. Ancak yeni çalışma, içme alışkanlıklarında bir değişiklik yapılmasını sağlayacak kadar güçlü değil; güvenilir sonuçlar çıkarmadan önce biraz daha beklememiz gerekebilir.

Medikaynak Referanslar

Tomato juice: Could 1 cup per day keep heart disease at bay? Published  Thursday 6 June 2019 By Tim Newman Fact checked by Jasmin Collier

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler