Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, kesin kanıtlar sunulmasa da, patojenik mikroorganizmaların Alzheimer hastalığının (AD) başlangıcına ve ilerlemesine katkıda bulunabileceğinden şüphe duymaktadırlar. Bu tür bulguların nedensel bir katkıyı temsil edip etmediğinin ya da nörodejenerasyonun "fırsatçı yolcularını yansıtıp yansıtmadığının çözülmesi güçtür. Alzheimer hastalığına neyin sebep olduğunu anlamak ve tedavi etmek için yapılan araştırmalar, hastalığın uzun ve yavaş ilerleyişi ve beyin doku örneklerinin toplanmasının zorluğu ile karmaşıklaşmaktadır.

Icahn Tıp Fakültesi araştırmacıları, üç farklı beyin bankasından verileri kullanarak, Alzheimer hastalarının beyinlerinde insan herpes virüslerinin daha bol miktarda olduğunu ve bunun hastalığa yol açtığına inanılan düzenleyici genetik ağlarda rol oynayabileceğini öne süren hipotezi destekleyen sonuçlar elde ettiler.

Araştırmacılar "National Institutes of Health's Accelerating Medicines Partnership Alzheimer Hastalığı (AMP-AD) konsorsiyumunun izniyle, üç büyük beyin bankasının verilerini analiz ettiler ve bu çok sayıda Alzheimer hastası için farklı kohortlarda ham genomik verilere bakmalarını sağladı. Alzheimer'den etkilendiği bilinen beyin bölgelerinde düzenleyici gen ağlarını yapılandırdılar, eşleştirdiler ve karşılaştırdılar, DNA, RNA ve proteinleri incelediler. İnsan post-mortem dokusundan dört beyin bölgesi boyunca genomik, transkriptomik, proteomik ve histopatolojik verileri birleştiren, geç başlangıçlı AD ile ilişkili viromanın çoklu ölçeklerini oluşturdular.

Viral Genlerin İnsan Genlerine Etkisi

Araştırmacılar, insan herpesvirüs DNA'sının ve RNA'nın, Alzheimer hastalığı tanısı konan post-mortemlerin beyinlerinde daha bol olduğunu ve bolluğun klinik demans skorları ile ilişkili olduğunu buldular. Kontrol grubuna kıyasla AD’li örneklerde artmış insan herpes virüsü 6A (HHV-6A) ve insan herpes virüsü 7'yi (HHV-7) gözlemlediler. Bu sonuçları iki ek, bağımsız ve coğrafi olarak dağılmış kohortlarda çoğalttılar. Alzheimer hastalığı ile en güçlü şekilde ilişkili olduğu tespit edilen bu iki virüs, diğer nörodejeneratif rahatsızlıkları olanların beyninde bol miktarda değildi. HBB-6A tarafından APBB2, APPBP2, BIN1, BACE1, CLU, PICALM ve PSEN1 indüksiyonu dahil olmak üzere, APP metabolizmasının viral çokluk ve modülatörlerini bağlayan düzenleyici ilişkileri gözlemlediler. Viral genlerin ve insan genlerinin nasıl etkileştiğini modelleyen ağlar kurduklarında, viral genlerin insan genlerini düzenlediğini ve insan genleri tarafından düzenlendiğini ve artmış Alzheimer riskiyle ilişkili bu genlerin etkilendiğini gösterdiler.

Medikaynak Referanslar

Ben Readhead, Jean-Vianney Haure-Mirande, Cory C. Funk, Matthew A. Richards, Paul Shannon, Vahram Haroutunian, Mary Sano, Winnie S. Liang, Noam D. Beckmann, Nathan D. Price, Eric M. Reiman, Eric E. Schadt, Michelle E. Ehrlich, Sam Gandy, Joel T. Dudley. Multiscale Analysis of Independent Alzheimer’s Cohorts Finds Disruption of Molecular, Genetic, and Clinical Networks by Human Herpesvirus. Neuron, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler