Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Programlanmış hücre ölümü 1 (PD-1) / programlanmış ölüm ligand 1 (PD-L1) ekseninin terapötik inhibisyonu, on yıllardır KHDAK alanındaki en ilgili keşiflerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Efektör yanıtının bu kilit düzenleyicisine karşı birkaç immün kontrol noktası inhibitörü, gelişmiş KHDAK'li hastalar için birinci ve ikinci basamakta düzenleyici kurumlar tarafından onay aldı. Nivolumab ve atezolizumab, PD-L1 durumundan bağımsız olarak çift platin destekli kemoterapide başarısız olan hastalar için de onaylanmıştır ve daha yakın bir zamanda, durvalumab konsolidasyon tedavisi olarak evre III KHDAK hastalarında onaylanmıştır.

PD-1 Yolağı Muhtemel Bir Tedavi

HIV pozitif hastalarda akciğer kanseri gelişimi, sigaraya maruz kalma, CD4 sayısı, viral yük ve immün yetmezlik süresi gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, KHDAK, AIDS ile ilişkili olmayan en yaygın malignite ve HIV-pozitif hastalarda kanser ile ilişkili ölümlerin önde gelen nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Son bir yayında, Birleşik Devletler'de yaşayan ve klinik olarak sessiz hastalığı olan ve anti-retroviral tedaviye (ART) iyi uyumu olan HIV-pozitif hastaların sigara içme alışkanlıklarından vazgeçmemeleri durumunda KHDAK'den ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

İleri KHDAK ve HIV enfeksiyonu olan hastalarda anti-PD-1 / PD-L1 ilaçlarını değerlendirmek için devam eden birkaç çalışma yürütülmektedir. Durvast çalışması (Avrupa Klinik Çalışmaları No. 2016-004524-38), HIV-1 ve KHDAK de dahil olmak üzere ileri solid tümörlerde durvalumabın, CheckMate 817 çalışması (NCT02869789), her 6 haftada bir 1 mg / kg dozunda ipilimumab ile birlikte düz bir doz nivolumabın (2 haftada 240 mg) güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren bir faz Illb / IV denemesidir. Çalışma, metastatik KHDAK olan hastalar; ayrıca HIV pozitif nüfus gibi özel toplulukları da içerir. IFCT-CHIVA2 çalışması (NCT03304093), ilerlemiş KHDAK'li HIV-pozitif hastalarda önceki standart kemoterapiden sonra bir Fransız pilot faz II nivolumab çalışmasıdır. Pembrolizumab ayrıca HIV enfeksiyonu ve ileri malign hastalığı olan hastalara odaklanan bir faz I çalışmasında (NCT02595866) değerlendirilmiştir. Bu alanda yapılan sınırlı çalışmalar bu popülasyonda PD-1 yolağının muhtemel terapötik rolünü desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Navarro A et al. HIV-Positive Patients with Lung Cancer: Is Immunotherapy a Safe and Active Option for Them? J Thorac Oncol. 2018 Jul;13(7):874-876.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler