Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda klinik pratiğe giren programlanmış hücre ölüm-1 (PD-1) / PD-ligand 1 (PD-L1) kontrol noktasını hedefleyen immünoterapiler akciğer kanserinde prognozu iyileştirdi. Bununla birlikte, PD-1 / PD-L1 durumu, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) pozitif hastalarda araştırılmamıştır. Fransa’da yapılan yeni bir çalışma, HIV hastalarında küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) PD-L1 durumunu ve tümör immün hücre infiltrasyonunu değerlendirdi.

1996 ile 2014 yılları arasında HIV tedavisi gören hastalar çalışmaya dahil edildi. PD-L1 tümör ekspresyonu, iki antikor (5H1 ve E1L3N klonları) ile immünohistokimya ve CD3, CD4, CD8, CD20, CD163 ve MPO ile tümör immün hücre infiltrasyonu kullanılarak değerlendirildi. PD-L1 ekspresyonu ve immün infiltrasyon sonuçları, bilinmeyen HIV durumundaki hastalardan alınan 54 KHDAK ile karşılaştırıldı.

HIV Pozitif Hastalarda Yüksek PD-L1 Pozitifliği

Otuz dört HIV-pozitif hasta değerlendirildi. Bu hastalar baskın olarak erkeklerden oluşmaktaydı (% 88.2) (medyan yaş: 51.1 yıl) ve evre IV (% 38.2) adenokarsinom (% 76.5) çoğunluktaydı. Medyan kan CD4 sayısı 480 hücre / μL (86-1120) idi ve% 64'ü saptanamayan viral yük gösterdi. PD-L1 skoru (pozitif hücre × yoğunluğu yüzdesi) HIV-pozitif grupta HIV-saptanmamış hastalara kıyasla E1L3N klonunda daha yüksekti [medyan (aralık) 0 (0-150) karşı 0 (0-26.7), P = 0.047]. Ancak 5H1 klonu için arada bir fark tespit edilemedi [0 (0-120) 'e karşılık 0 (0-26,7) P = 0.07, sırasıyla]. PD-L1 ekspresyon sıklığı, her iki kohort arasında farklılık göstermemiştir (sırasıyla, 18.7'ye karşılık, E1L3N kullanılarak% 9.3 ve 5H1 klonu kullanılarak% 5.6). HIV-pozitif hastalarda önemli ölçüde daha yüksek sitotoksik T-hücre (P <0.001), B-lenfosit (P = 0.005) ve aktive edilmiş makrofaj (P <0.001) infiltrasyonları vardı, fakat CD4 T hücreleri için fark yoktu.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre HIV pozitif hastalardaki tümörler, immün kontrol noktası inhibitörlerini değerlendiren klinik çalışmalara dahil edilmelerini destekleyen, artmış immün infiltrasyon ile birlikte daha yüksek PD-L1 seviyelerini eksprese ediyor gibi görünmektedir.

Medikaynak Referanslar

Domblides C, et al. Nonsmall cell lung cancer from HIV-infected patients expressed programmed cell death-ligand 1 with marked inflammatory infiltrates. AIDS. 2018 Feb 20;32(4):461-468. doi: 10.1097/QAD.0000000000001713.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler