Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaklaşık 3.000 yetişkinden alınan uluslararası kayıt verilerine göre, COVID-19 ardından yeni gastrointestinal (GI) semptom geliştiren inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) hastalarında COVID-19 nedenli ölüm oranı artmamıştır.

COVID-19 hasta popülasyonunda GI semptomları ortaya çıkabilse de İBH hastalarında GI semptomları ile COVID-19 arasındaki ilişkiye ilişkin veriler ve bu popülasyondaki GI semptomları ve COVID-19 sonuçları arasındaki ilişki verileri sınırlıdır.

Inflammatory Bowel Diseases dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Koronavirüs İzlem Epidemiyolojisi (SECURE-IBD) veri tabanını kullanarak COVID olan 2.917 yetişkin İBH hastasının verisine ulaşmıştır. Araştırmacılar, hastaların COVID-19 ile enfekte oldukları sırada yaşadıkları tüm yeni GI semptomlarını kaydetmiştir. Genel olarak, 764'ünde (%26.2) yeni GI semptomları saptanmıştır. En sık görülen semptom, hastaların %80'i tarafından bildirilen ishal, ardından %34'ünde karın ağrısı olmuştur. Bulantı ve kusma tüm hastaların sırasıyla %24 ve %12'sinde bildirilmiştir.

Hastaların yaş ortalaması yeni GI semptomu olmayanlar için 43, yeni GI semptomu olanlar için 40 bulunmuştur. Yeni GI semptomu olanların %50'si, olmayanların %58,4'ü remisyonda olan hastalardır. Yeni GI semptomları geliştiren İBH hastalarının kadın, Asya ırkından, daha yaşlı veya en az bir komorbiditeye sahip olma olasılığı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, Crohn hastalığı ve ülseratif kolitli hastalarda yeni GI semptomlarında hiçbir fark bulamamıştır.

İki değişkenli analizlerde, yeni GI semptomları olan İBH hastalarının COVID-19 için hastaneye yatırılma olasılığı yeni GI semptomları olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek olmasına rağmen (%31,4'e karşı %19,2), ventilatör veya yoğun bakım ihtiyacı daha yüksek bulunmamıştır. Çok değişkenli bir analizde, ölüm riski açısından yeni GI semptomları olan ve olmayan İBH hastaları arasında fark saptanmamıştır.

Araştırmacılar, yeni GI semptomları bildiren remisyondaki hasta sayısı göz önüne alındığında, COVID-19'lu İBH hastalarında yaygın görülen yeni GI semptomlarının altta yatan hastalık aktivitesinden kaynaklanmadığını belirtmiştir.

Araştırmacılar, 'Özet olarak, COVID-19'lu İBH hastalarında yeni GI semptomları yaygındır ve COVID-19 nedeniyle artan ölüm riski ile ilişkili değildir. Bulgularımız, İBH hastalarında GI semptomlarındaki artışta COVID-19 tanısının düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.' sonucuna varmıştır.

Klinik bakıma yönelik veriler

Ann Arbor Michigan Üniversitesi'nden Dr. Shirley Cohen-Mekelburg, bir röportajda, ‘İBH hastalarında ishal ve karın ağrısı gibi yaygın GI semptomlarının birkaç olası nedeni vardır. Bunlar, İBH alevlenmesi, irritabl bağırsak sendromu, ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi veya Clostridioides difficile veya SARS-CoV-2 gibi bir enfeksiyon olabilir. Bu tanıların her biri farklı tedavi gerektirir. Bu nedenle, benzer GI semptomlarının olası nedenleri konusunda farkındalığı artıracak bir rehberlik İBH hastalarının bakımı için önemlidir.' demiştir. Cohen-Meckelburg, İBH hastalarında GI semptomları ile ölüm arasındaki ilişki olmamasının güven verici olduğunu söylemiştir. ‘GI semptomlarının ve özellikle yeni başlayan ishalin İBH ve COVID-19 hastalarında çok yaygın olduğunun belirtilmesi ilginçtir’ diye eklemiştir.

Cohen-Meckelburg, 'SECURE-IBD, İBH hastalarında gelişen COVID-19 enfeksiyonları hakkında büyük bir kaynak oldu. Ancak bu verilerin hasta tarafından bildirildiği dikkate alınmalıdır. İBH hastaları yeni GI semptom gösterdiğinde İBH alevlenmesi tedavisi öncesinde COVID dahil olmak üzere diğer olası nedenlerin dışlanması gerekir. ‘demiştir.

Duke Üniversitesi'nden Dr. David Leiman, 'Yeni GI semptomları bağlamında COVID-19 olasılığını göz önünde bulundurma yaklaşımı Amerikan Gastroenteroloji Derneği kılavuzları ile tutarlıdır. Bu yaklaşım İBH bakımının geliştirilmesinde boşlukları azaltabilir’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

New COVID-Related GI Symptoms Common in IBD Patients, Medscape, September 03, 2021 https://www.medscape.com/viewarticle/958134

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler