Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH), ince kesitli bilgisayarlı tomografide her biri bazen benzersiz, ancak sıklıkla örtüşen akciğer hasarı paternlerine sahip yüze yakın ayrı hastalıktan oluşmaktadır. Bu kılavuzun, bir hastayı İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) olarak değerlendirmek için gerekli olan temel görüntüleme bulgularına ve ayırcı tanıya odaklandığı bildirilmiştir. İPF, etiyolojisi bilinmeyen ilerleyici kronik interstisyel fibrotik bir akciğer hastalığı olmakla birlikte risk faktörleri arasında ileri yaş, aile öyküsü, kronik gastroözofageal reflü hastalığı, sigara ve bazı çevresel maruziyetler bulunmaktadır. Tipik klinik belirtiler spesifik olmamakla beraber kronik nefes darlığı, kuru öksürük, yorgunluk, fizik muayenede alt akciğer ralleri ve çomak parmağı içermektedir. Solunum fonksiyon testleri tipik olarak kısıtlanmış ve azalmış difüzyon kapasitesi göstermektedir.

Bilim insanları, tanıdan sonra ortalama sağkalımın, bazı hastalarda daha hızlı veya daha yavaş hastalık progresyonu olmakla birlikte, 3-4 yıl olduğunu belirtmişlerdir.

İPF'nin görüntüleme kullanılarak erken teşhisi, hastalığın kötü prognozu nedeniyle kritik öneme sahiptir ve akciğer fonksiyonlarındaki azalmayı azaltabilen antifibrotik ilaçların kullanımı için hasta seçimine rehberlik etmesi açısından önemlidir.

Pulmoner Fibrozis Vakfı, İPF ve diğer fibrotik akciğer rahatsızlıklarının yönetiminde mükemmelliği teşvik etmek için bir bakım merkezleri ağı geliştirmiştir. Pulmoner fibrozis alanı büyümeye devam ederken, bu vakıf, yayınlanmış verileri ve uzman görüşlerini kullanarak pulmoner fibrozisin tanı ve tedavisi için önemli konular hakkında görüş sağlamak için çalışma grupları oluşturmuştur. Pulmoner Fibrozis Vakfı, kanıta dayalı son tavsiyelere dayanarak fibrotik akciğer hastalığının radyolojik teşhisine yönelik pratik bir kılavuz sağlamak için bir Radyoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. Bilim insanları, göğüs radyografisinin, yaygın olması ve hastanın düşük radyasyona maruz kalması nedeniyle genellikle İAH için bir başlangıç ​​tarama testi olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, İAH, hafifse veya hastalığın seyrinin başındaysa, göğüs radyografilerinde tanımlanmasının zor olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Göğüs radyografileri, pnömoni veya pnömotoraks gibi alternatif tanılar

Normal radyografiler, İAH'li hastaların %10- %15'inde eski literatürde tanımlanmış olmakla birlikte bu sayının, çok hafif veya erken hastalığı saptamak için kesitsel görüntülemedeki ilerlemeler göz önüne alındığında, bugün klinik uygulamada muhtemelen daha yüksek olduğu bildirilmiştir. İAH'yi tanıya ve daha ileri tedaviye kılavuzluk etmek için gerekli ölçüde karakterize etmek genellikle radyografilerde mümkün olmamakla birlikte obezite veya düşük performanslı hastalar, bu hastalarda artmış interstisyel işaretlerin algılanması nedeniyle yanlış pozitif radyografi yorumlamasına neden olabilmektedir.

Göğüs radyografileri, pnömoni veya pnömotoraks gibi alternatif tanılar için pulmoner fibrozisli hastaları değerlendirmek için hala sıklıkla kullanılmaktadır. İnce kesit BT, akciğer interstisyumunu en iyi şekilde görüntülemek ve parankimal anormallikleri karakterize etmek için önerilmektedir. Araştırmacılar ince kesitli BT tarama protokolü için kullanılan teknik faktörlerin önemli olduğunu ve doğru ayarlandığında tanılama hatalarının önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir. İnce kesit BT, İPF'nin ilk kategorizasyonu ve takip görüntülemesi için birincil tanısal görüntüleme aracıdır ve bu nedenle araştırmacılar, bu vakaları değerlendiren radyologların, olağan interstisyel pnömoni paterninin tanı kriterlerinin yanı sıra diğer pulmoner fibrozis nedenlerinde görülen bulgulara aşina olmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, bu görüntüleme modellerini anlamanın, İPF'nin teşhisi ve yönetimi için referans standart olarak hizmet veren multidisipliner tartışmaları büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Hobbs S, Chung JH, Leb J, Kaproth-Joslin K, Lynch DA. Practical Imaging Interpretation in Patients Suspected of Having Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Official Recommendations from the Radiology Working Group of the Pulmonary Fibrosis Foundation. Radiol Cardiothorac Imaging. 2021 Feb 25;3(1):e200279. doi: 10.1148/ryct.2021200279. PMID: 33778653; PMCID: PMC7977697.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler