Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdrar tahlili, kanseri değil ama bir dizi hastalığı ve bozukluğu tespit etmek ve yönetmek için uzun zamandır fiziksel muayenelerin temelini oluşturmuştur. Ya bu kadar kolay olsaydı ve kanser, hastalığın tedaviye daha olumlu yanıt verdiği ve daha iyi sonuçların muhtemel olduğu en erken aşamalarında tespit edildiyse? Bu, idrardaki hücresiz DNA'nın kısa ipliklerini analiz ederek erken evre kanseri sıfırlamanın bir yolunu bulan, City of Hope'un bir üyesi olan Translational Genomics Research Institute (TGen) bilim insanlarının sorduğu soruydu. Çalışmalarının bulguları Science Translational Medicine bilimsel dergisinde yayınlanmıştır. Bilim insanları bir zamanlar, idrardaki DNA parçalarının rastgele bozunduğunun ve kanser kadar karmaşık bir hastalık hakkında anlamlı herhangi bir bilgi veremeyecek kadar kısa olduğunun düşünüldüğünü belirtmişlerdir. TGen ve City of Hope araştırmacıları ve Baylor Üniversitesi ve Phoenix Çocuk Hastanesi'nden meslektaşları, bu DNA parçalarının hiç rastgele olmadığını ve sağlıklı bireyler ile kanserli bireyler arasında bir farkı açıkça gösterebileceğini bulduklarını bildirmişlerdir. Doçent ve TGen'in İnvazif Olmayan Teşhis Merkezi Eş Direktörü ve çalışmanın kıdemli yazarı olan MBBS Ph.D. Muhammed Murtaza, şu an bulundukları yer ile kanseri idrar örneğinden tespit etmek için gitmek istedikleri yer arasında pek çok adım olmasına karşın şüphesiz bunun cesaret verici bir ilk adım olduğunu ifade etmiştir.

TGen'in İnvazif Olmayan Teşhis Merkezi'nin Profesörü, Eş Direktörü ve çalışmanın kıdemli yazarı. Dr. Murtaza daha önce, basit bir kan alımıyla kanseri saptamak için genetik parçaları kullanarak kanda dolaşan tümör DNA'sının kullanılmasına öncülük eden bir TGen bilim insanları ekibine liderlik etmiştir. Bu sıvı biyopsi yöntemi, şüpheli tümörlerin birçok cerrahi biyopsisine olan ihtiyacı ortadan kaldırmakla birlikte prosedürün daha az invazif doğası göz önüne alındığında, hekimlerin hastalarında kanseri daha sık izleyebilecekleri anlamına gelmektedir. Dr. Murtaza, idrar örneğinin alınmasının fiziksel istilayı sıfıra indirdiğini ve örneğin evde toplanıp analiz için postayla gönderilebileceği göz önüne alındığında laboratuar ziyaretini ortadan kaldırabileceğini belirtmiştir.

İdrardaki DNA parçalanma profillerinin haritalandırılması

Araştırmacılar, kanserleri genellikle olağanüstü hızlı hareket eden çeşitli kanserli çocuklardan ve erken saptanması hastalık sonuçları için kritik öneme sahip olan pankreas kanserli yetişkinlerden alınan doku örneklerini inceleyerek idrarlarındaki DNA parçalanma profillerini haritalandırdıklarını bildirmişlerdir. Dr. Murtaza, genomun belirli bölgelerinin, sağlıklı bireylerin idrarda parçalanmasından korunduğunu, ancak aynı bölgelerin kanserli hastalarda daha fazla parçalanmış olduğunu bulduklarını belirtmiştir. Parçalanma profilleri, birden çok kişi arasında dikkate değer ölçüde benzer olmakla birlikte DNA fragmanlarının uzunluğu benzer, genomun fragmantasyonun meydana geldiği bölgelerin tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Erken sonuçlar umut verici olsa da, araştırmacılar bulgularını çok daha büyük kanser hastaları popülasyonunda test etme ve erkekler ile kadınlar, genç, yaşlı ve diyabet ve diğer kronik hastalıklar gibi komorbiditeleri olanlar arasındaki farklılıkları tanımlama ihtiyacı olduğuna dikkat çekmişlerdir. TGen Seçkin Profesör ve çalışmanın yazarlarından biri olan MD, Dr.Daniel D. Von Hoff, bunun temel bir yeni bulgu olduğunu ve idrarın toplanması en kolay örneklerden biri olduğu göz önüne alındığında, kanserin erken teşhisi için potansiyel olarak dinamik bir yol sağladığını belirtmiştir. Dr.Daniel D. Von Hoff, devam çalışmalar olumlu sonuçlar verirse, bir gün bu testin kişinin yıllık muayenesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu görebileceğini de sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

The Translational Genomics Research Institute, Cell-free DNA in urine as potential method for cancer detection: If successful, non-invasive methodcould transform detection and treatment outcomes, ScienceDaily, 18 February 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler