Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Austin Teksas Üniversitesi Kişilerarası İletişim Uzmanı Dr. René Dailey, bireylerin eşlerinin kilo kaybına yardımcı olma yaklaşımlarını nasıl yorumladıklarını araştıran bir çalışma yaptı. Romantik partnerlerin, bireylerin kilo verme çabaları ve ilerlemeleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabileceğinden yola çıkarak, kilo vermenin ilişkisel bağlamını yani kilo vermeyle ilgili ilişki içindeki dinamikleri değerlendirdi. Dr. René Dailey çalışmasında birbirlerinin kilo verme hedeflerini desteklemek isteyen çiftlere öneriler sunmayı amaçladı. Kilo vermenin bir takım çalışması olup olmadığı, partnerlerin kilo vermeye karşı ne kadar ters yaklaşımları olduğu ve bireylerin kilo verme hedeflerini ilişki hedefleri doğrultusunda dengelemedeki zorlukları olmak üzere üç ilişkisel özelliği değerlendirdi.

Araştırmacı, her biri romantik partneriyle birlikte yaşayan ve aktif olarak kilo vermeye çalışan 389 kişinin çevrimiçi anket yanıtlarını analiz etti, çiftlerin kilo verdiği dört farklı "ilişkisel ortam tanımladı. Bulgular, ilişkisel özelliklerin, ortak stratejilerin algılanan sıklığı ve etkinliği ile ilişkili olduğunu gösterdi. Çiftlerin kullandığı en yaygın üç zayıflama stratejisi, destek (övgü ve güven verme), etki (daha iyi yapmak için daha fazla çaba gösterme ve daha sağlıklı seçimler yapma) ve baskı (sevgiyi geri çekerek suçlu hissettirmek) şeklindeydi.

Destek Öncesi Karşılıklı Müzakere Önemli

Üç ilişkisel özelliğin kümelenme analizi ile dört ilişkisel ortam tanımlandı. Bunlar, senkronize (yüksek ekip çalışması, düşük ilişkisel gerginlik), çekişmeli işbirlikçiler (her üç ilişkisel özellikte ılımlı), otonom (tüm ilişkisel özelliklerde düşük) ve yalnız savaşçılar ( düşük takım çabası, yüksek ilişkisel gerginlik). Gruplar, etkili olarak algıladıkları stratejilerde değişiklik gösterdi. Çalışmada, kilo kaybını ortak bir amaç olarak çerçeveleyen 'senkronize' ortakların, baskı da dahil olmak üzere her üç stratejiye daha açık olduğu keşfedildi. Suçluluk gibi bu stratejiyle ilişkili olumsuz duyguların, bu ortamda manipülatif veya denetleyici olmaktan ziyade eşlerinin sağlığı için bir endişe olarak olumlu bir şekilde yorumlanması daha muhtemeldi. Bu hem kilo kaybı hem de çiftin ilişkisi için olumlu etkilere yol açabilir.

Bu bulgular, çiftlerin, daha etkin bir şekilde ilerlemelerini kolaylaştırmak için, partnerlerinden en iyi ilişkisel ortamı ve istenen destek stratejilerini müzakere etmekten fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar bu durumun, onların kilo verme hedeflerini ilişkilerinin sürdürülmesiyle daha iyi dengelemelerine yardımcı olacağını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

René M. Dailey. Strategies in Context: How Perceptions of Romantic Partner Support for Weight Loss Vary by the Relational Context. Health Communication, 2018; 1 DOI: 10.1080/10410236.2018.1461584

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler