Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Peribronşiyal fibroz, astım ve diğer enflamatuvar hava yolu hastalıklarının patogenezi sırasında oluşan havayolu yeniden modellenmesinin önemli bir bileşenidir ve fibroblast büyümesi ile kollajen depozisyonunu içerir. T helper 2 (Th2) lenfositlerin hakim olduğu bir bağışıklık yanıtının, astımdaki hava yolu aşırı duyarlılığının ve havayolu yeniden modellenmesinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı ileri sürülmüştür. İnterlökin 4, 5 ve 13 (IL-4, IL-5, IL-13) de dahil olmak üzere Th2 sitokinlerinin aktivitesi, eozinofilik infiltrasyonu, düz kas hücresi hipertrofisini ve müköz hücre hiperplazisini uyararak astımdaki hava yolu yeniden modellenmesinde rol alır. Özellikle IL-13, çeşitli proenflamatuar etkilere yol açan akciğerde allerjene bağlı Th2 bağışıklık tepkilerinin temel bir mediyatörü olarak gösterilmiştir. Fibrotik insanlardan alınan pulmoner hücrelerde ve bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısında IL-13 ekspresyonun arttığına dair kanıtlar mevcuttur. Ayrıca, akciğerde IL-13'ün aşırı ekspresyonu, transjenik farelerde, vahşi tip l ittermate lara kıyasla belirgin artmış hava yolu fibrozusu sergilemektedir. Transgenik farelerde IL-13 ekspresyonunun inhibisyonu, allerjen kaynaklı kollajen depolanmasını ve hava yolu aşırı duyarlılığını azaltır.

Hem IL-13 hem de IL-4, insan akciğer fibroblastlarında STAT-6 sinyal yolunu aktive eder. STAT-6 eksik olan transgenik fareler, vahşi tipli fareler ile karşılaştırıldığında bu allerjen kaynaklı etkilerden korunduğu için, IL-13 aracılı havayolu fibrozusu ve aşırı duyarlılığın STAT-6 sinyallemesine bağlı olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. IL-13'ün, miyofibroblastlar tarafından kollajen ekspresyonunun ana uyarıcısı olan TGF-β1'in ekspresyonunu up-regüle ettiği bildirilmiştir. Bu gözlemlere dayanarak IL-13'ün, hava yolu inflamasyonu ve yeniden modellenmesine önemli katkı sağladığı görülmektedir. Amerika’dan araştırmacılar ise yaptıkları çalışmada, IL-13'ün platelet kaynaklı büyüme faktörünün (PDGF-AA) otokrin salınımını stimüle ederek akciğer fibroblastlarının proliferasyonunu in vitro olarak stimüle ettiğini gösterdiler.

Araştırmacılar, IL-13'ün, fare, sıçan ve insan akciğer fibroblastlarının mitogenezisini PDGF-AA olarak tanımlanan çözünebilir bir mitogenin salıverilmesi ile uyardığını gözlemlediler. İnsan akciğer fibroblastlarının IL-13 ile indüklenen büyümesi, bir anti-PDGF-AA nötrleştirici antikor ile zayıflatıldı ve IL-13’ün, insan akciğer fibroblastlarını PDGF-AA salgılaması için uyardığı görüldü. PDGF-Rα'nın olmadığı, ölümcül Patch mutasyonuna sahip olan fare embriyolarından sağlanan fibroblastlar, IL-13'e mitogenik bir yanıt göstermedi. Bununla birlikte, Patch hücreleri, IL-13 ile indüklenen STAT-6 fosforilasyonu sergiledi. Patch hücrelerinin içine PDGF-Rα'nın stabil transfeksiyonu, PDGF-AA ve IL-13'e yanıt olarak büyüme tepkisini geri kazandırdı.

Araştırmacılar, STAT-6 eksik farelerden akciğer fibroblastlarının kullanımı yoluyla, IL-13 ile indüklenen PDGF-AA salımının STAT-6'ya bağımlı olduğunu, ancak PDGF-AA ile indüklenen büyümenin STAT-6'dan bağımsız olduğunu gösterdiler.

Medikaynak Referanslar

Jennifer L. Ingram, Annette B. Rice, Kristen Geisenhoffer, David K. Madtes and James C. Bonner. IL-13 and IL-1β promote lung fibroblast growth through coordinated up-regulation of PDGF-AA and PDGF-Rα, FASEB J May 20, 2004.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler