Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve diğer ciddi romatolojik hastalıklarda ekonomik ve sosyal giderler oldukça fazladır ve kullanılan ilaçların çeşitliliğine rağmen özellikle gençlerde tedavi uyumunu sağlamak zor olabilmektedir. Yeni bir araştırmaya göre adölesan ve genç SLE hastalarında online eğitim modülleri ile birlikte sosyal medya da aktif olarak kullanıldığı zaman ilaç uyumunu arttırmak mümkün olabiliyor.

Çalışmada, pediatrik başlangıçlı SLE tanısına sahip 37 adölesan ve genç erişkin, 8 haftalık online eğitim modülüne alındılar. Modülün adı Facing Lupus Together. Modüllerde her biri 20 dakikalık SLE patofizyolojisi, yaygın tedavi seçenekleri, kendi kendine tedaviye geçiş ve kişisel hedeflere ulaşma gibi konular işlenmekteydi.

Çalışma katılımcılarının yarısı olan 19 kişi kontrol grubu olarak atanırken geriye kalan 18 kişi modül sonrası soruları bir sosyal medya forumunda cevaplarken diğer katılımcılarla da etkileşime girebildiler. Kontrol grubu ise aynı anketi doldururken sosyal meyayı kullanmadı ve herhangi bir etkileşime girmedi.

Hastanın Aktive Olması Önemli

Çalışmanın başlangıcından sonra 6. haftadaki değerlendirmede sosyal medyayı kullanan gruptaki katılımcıların birliktelik duygusunun ve özgüvenlerinin diğer gruba göre daha fazla arttığı görüldü. 3. ay sonundaki değerlendirmede de yine sosyal medya grubundaki katılımcıların ilaçlarını daha uyumlu bir şekilde kullandıkları görüldü.

Çalışmadaki sınırlı hasta sayısına rağmen bu çalışmada elde edilen sonuçlar kronik hastalıklardaki tedavi uyumu için hastanın birliktelik kurmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hastaların hastalıkları ve tedavileriyle alakalı orta düzeyde bilgiye sahip olmalarının bile onların kendi tedavilerine sahip çıkmaları için önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini gösteriyor. Bu tarz müdahaleler araştırma ekibi tarafından hasta aktivasyonu olarak isimlendiriliyor.

Medikaynak Referanslar

Scalzi LV. et al. Improvement of medication adherence in adolescents and young adults with SLE using web-based education with and without a social media intervention, a pilot study. Pediatr. Rheumatol. Online J. 16, 18 (2018).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler