Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışma, egzersizin geç yaşa dek yapılmamış olsa bile, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatabileceğini göstermektedir. Egzersiz sizi genç de tutabilir. Sadece daha genç görünmekten değil, gerçekten epigenetik düzeyde de daha genç olmaktan söz ediyoruz. Günümüzde, kemik ve kaslarda güçlenme, hareketlilik ve dayanıklılıkta artış ve daha düşük kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon riski de dahil olmak üzere egzersizin faydalarını iyi biliyoruz ama ya gençleştirme?

Yakında Aging Cell’de yayınlanan, "İleri yaşta egzersiz yapmak iskelet kasının epigenetik yaşlanmasını hafifletir" başlıklı bir çalışma bunun böyle olabileceğini öne sürmektedir. Makale, Ulusal Sağlık Enstitüsü Sağlık, İnsan Performansı ve Rekreasyon Bölümü'nde çalışan ve çalışmanın üç yazarından biri olan Yrd.Doç.Kevin Murach ve üç kurumdan yedi araştırmacının oluşturduğu bir ekip tarafından yazılmıştır.

Fareler için Hazırlık Kampı

Makalede çeşitli analitik araçların kullanımını yansıtan veriler yoğun olsa da verilerin elde edildiği deney nispeten basitti. Doğal ömürlerinin sonuna yaklaşan laboratuvar farelerine, 22. ayda, ağırlıklı bir egzersiz tekerleğine erişime izin verildi. Genel olarak, fareleri çalıştırmak için herhangi bir zorlama gerekmez, bunu gönüllü olarak yaparlar. Yaşlı fareler günde yaklaşık 6-8 kilometre çoğunlukla sıçramalarda koşarken, genç fareler 10-12 kilometreye kadar koşabilir. Ağırlıklı tekerlek, yaşlı farelerin kaslanmalarını sağladı ve durum insanların egzersiz rutinine doğrudan benzemese de Murach bunu "bir askerin kilometrelerce ağır bir sırt çantası taşımasına'' benzetmiştir.

İki ay boyunca giderek artan bir ağırlıkla tekerlek çalışmasından sonra incelenen farelerin aynı yaştaki (24 ay) sedanter farelerden epigenetik yaş olarak 8 hafta daha genç olduğu belirlenmiştir. Murach, farelerin spesifik tiplerinin ve barınma koşullarının yaşam sürelerini etkileyebileceğini belirterek, "eskiden, 24. aydan sonra önemli bir oranda yaşlanmaya ve düşmeye başlarlardı. Söylemeye gerek yok, ömrünüz aylarla ölçülüyorsa, ömrünüzün kabaca yüzde 10'una karşılık gelen fazladan sekiz hafta kayda değer bir kazançtır.'' demiştir.

Bilimsel Açıklaması: DNA metilasyonu

Karmaşık olsa da durumun bilimsel açıklaması büyük ölçüde DNA metilasyonu olarak bilinen biyolojik bir süreçtir. Murach'ın kas hafızası üzerine yaptığı çalışmaları anlatan yakın tarihli bir New York Times makalesi, metilasyonu "metil grupları olarak adlandırılan atom kümelerinin kendilerini küçük larvalar gibi genlerin dışına bağlayarak genleri kısmen devreye sokarak ve belirli proteinler üretmelerini sağlayarak gerçekleştirdikleri bir proses'' olarak tanımlamasıdır.

Yaşlandıkça, kastaki genler üstündeki promotör bölgelerde DNA metilasyonu artışı veya hipermetilasyon eğiliminden bile söz edilebilmektedir. Murach, "Yaşam boyunca DNA metilasyon değişiklikleri bir biçimde sistematik olarak gerçekleşme eğilimindedir. Birinin DNA'sına belirli bir doku örneğinden bakarak kronolojik yaşını bir noktaya makul bir doğruluk derecesiyle tahmin edebilmenize imkân tanır. Bu nedenle, araştırmacılar bir DNA örneğinin yaşını belirlemek için bir dizi "metilasyon saatinden" birini kullanabilirler.'' demiştir.

DNA Metilasyonu, Yaşlanma ve Egzersiz

Makale egzersiz konusunda destek sağlasa da hala öğrenilmesi gereken çok şey vardır. Metilasyon ve yaşlanma arasındaki bağlantı açık olsa da metilasyon ve kas fonksiyonu arasındaki bağlantı o kadar belirgin değildir. Murach, egzersizle metilasyonun tersine çevrilmesinin kas sağlığının iyileşmesine neden olduğunu söylemeye henüz hazır değil ve "Çalışmanın düzenlenme amacı bu değil. Ancak metilasyondaki değişikliklerin kas fonksiyonunda farklılaşmaya yol açıp açmadığını belirlemek için gelecekteki çalışmaları sürdürmeyi amaçlıyoruz'' demiştir.

"Eğer öyleyse, bunun sonuçları nelerdir? Bu çok spesifik metilasyon bölgelerindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan gerçek bir fenotip var mı? Yaşlanmaya neden olan şey mi yoksa sadece onunla mı ilişkili? Yaşlanma sürecinde meydana gelen diğer çeşitli şeylerle uyum içinde olan bir şey mi? Bilmediğimiz şey bu." demiştir.

Medikaynak Referanslar

Kevin A. Murach, Andrea L. Dimet‐Wiley, Yuan Wen, Camille R. Brightwell, Christine M. Latham, Cory M. Dungan, Christopher S. Fry, Stanley J. Watowich. Late‐life exercise mitigates skeletal muscle epigenetic aging. Aging Cell, 2021; 21 (1) DOI: 10.1111/acel.13527.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler