Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde, çeşitli kanser türleri için immünoterapi hızla gelişmektedir. Örneğin, Keynote-024 ve -89 çalışmalarında yakın zamanda bildirilen ileri evre ve metastatik küçük hücre dışı akciğer kanserinde (KHDAK) genel sağkalım (OS) ile ilgili şaşırtıcı sonuçlar, prognostik ve kestirimci biyobelirteçlerin kullanımı ve geliştirilmesinin değerlendirilmeye devam edilmesinin zorunlu olduğunu gösterdi. Ek olarak, antikanser bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI), tek başına veya kombinasyon halinde, mesane, meme, servikal, kolorektal, gastrik, böbrek karaciğer kanseri ve melanom gibi diğer birçok katı tümörün tedavisinde ve baş ve boyun yassı hücreli hücrelerde devrim yaratmıştır. Hodgkin lenfoma ve primer mediastinal büyük B hücreli lenfomaya (PMBCL) ek olarak karsinom (HNSCC), Merkel hücreli karsinom, KHDAK ve küçük hücre akciğer kanseri (SCLC), Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yedi ilacın onaylanmasının önünü açtı.

Günümüzde, çeşitli kanser türleri için immünoterapi hızla gelişmektedir. Örneğin, Keynote-024 ve -89 çalışmalarında yakın zamanda bildirilen ileri evre ve metastatik KHDAK genel sağkalım (OS) ile ilgili şaşırtıcı sonuçlar, prognostik ve kestirimci biyobelirteçlerin kullanımı ve geliştirilmesinin değerlendirilmeye devam edilmesinin zorunlu olduğunu gösterdi. Ek olarak, antikanser bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI), tek başına veya kombinasyon halinde, mesane, meme, servikal, kolorektal, gastrik, böbrek karaciğer kanseri ve melanom gibi diğer birçok katı tümörün tedavisinde ve baş ve boyun yassı hücreli hücrelerde devrim yaratmıştır. Hodgkin lenfoma ve primer mediastinal büyük B hücreli lenfomaya (PMBCL) ek olarak karsinom (HNSCC), Merkel hücreli karsinom, KHDAK ve küçük hücre akciğer kanseri (SCLC), Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yedi ilacın onaylanmasının önünü açtı.

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörü (ICI) Terapisi Uygulanan Hastalarda Yanıt, Relaps veya Ters Solventleri Tahmin Etmek İçin Sıvı Biyopsi Kullanımı

Onkolojide immünoterapinin ortaya çıkması, günlük uygulama için sağlam, hassas ve spesifik öngörücü ve prognostik biyobelirteçlerin keşfedilmesini, onaylanmasını ve daha sonra benimsenmesini gerektirir. Şimdiye kadar, doku kesitlerindeki anti-PD-L1 immünohistokimya (IHC), ileri ve metastatik kanser, özellikle küçük hücre dışı akciğer kanseri (NSCLC) için birinci basamak immünoterapi için onaylanmış tek yoldaş tanı testi olmuştur. Bununla birlikte, bu biyobelirteç tespiti, diğer biyobelirteçlerin ve diğer yaklaşımların gelişimini uyaran sınırlamalar getirmektedir. Bu bağlamda sıvı biyopsi (LB) kullanımı PD-L1 IHC'ye önemli bir tamamlayıcı veya alternatif katma değer sağlayabilir. Bu araştırmada immüno-onkoloji (IO) alanında LB'lerin, immün-kontrol noktası inhibitörü (ICI) tedavisi (anti-PD-1 / PD-L1) uygulanan hastalar için yanıt, nüks veya yan etkileri tahmin etmek için nasıl kullanıldığını tartışıldı. Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC'ler), hücresiz DNA (cfDNA), plazmada tespit edilen proteinler ve sitokinlerin yanı sıra dolaşımdaki T-lenfositleri, yeni IO biyobelirteçleri geliştirmek için potansiyel kaynaklar olarak tartışılmaktadır. Tahmini bir biyobelirteç olarak cfDNA'nın niceliğinin belirlenmesi ve bunun yanı sıra tümör mutasyon yükünün saptanması için sekanslama halihazırda ileri düzeydedir. Ek olarak, ekzomomlara bağlı veya plazmada serbest olan CTC'lerden gelen PD-L1'in ölçümü ve sitokinlerin belirlenmesi de yakın zamanda yayınlanmış olan umut verici sonuçlarla aktif olarak araştırılmaktadır. Son olarak, T-lenfositlerin analizi, özellikle de T-hücresi reseptörünü analiz ederek, son zamanlarda ICI'lere yanıtın öngörülmesi için uygun olabilecek değerli bir biyobelirteç olarak ortaya çıkmıştır. LB'ler henüz rutin IO klinik pratiğinde uygulanmamış olsa da, yakın zamanda umut vaat eden veriler ve hızla ilerleyen teknolojiler bu yaklaşımın ICI alan kanser hastalarının klinik yönetimini yakında kişiselleştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, LB henüz immüno-onkolojide günlük pratikte uygulanmamıştır, ancak umut verici veriler ve hızla ilerleyen teknolojiler, bu yaklaşımın ICI alan kanser hastalarının klinik yönetimini kişiselleştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Onkolojide immünoterapinin ortaya çıkması, günlük uygulama için sağlam, hassas ve spesifik öngörücü ve prognostik biyobelirteçlerin keşfedilmesini, onaylanmasını ve daha sonra benimsenmesini gerektirir. Şimdiye kadar, doku kesitlerindeki anti-PD-L1 immünohistokimya (IHC), ileri ve metastatik kanser, özellikle küçük hücre dışı akciğer kanseri (NSCLC) için birinci basamak immünoterapi için onaylanmış tek yoldaş tanı testi olmuştur. Bununla birlikte, bu biyobelirteç tespiti, diğer biyobelirteçlerin ve diğer yaklaşımların gelişimini uyaran sınırlamalar getirmektedir. Bu bağlamda sıvı biyopsi (LB) kullanımı PD-L1 IHC'ye önemli bir tamamlayıcı veya alternatif katma değer sağlayabilir. Bu araştırmada immüno-onkoloji (IO) alanında LB'lerin, immün-kontrol noktası inhibitörü (ICI) tedavisi (anti-PD-1 / PD-L1) uygulanan hastalar için yanıt, nüks veya yan etkileri tahmin etmek için nasıl kullanıldığını tartışıldı. Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC'ler), hücresiz DNA (cfDNA), plazmada tespit edilen proteinler ve sitokinlerin yanı sıra dolaşımdaki T-lenfositleri, yeni IO biyobelirteçleri geliştirmek için potansiyel kaynaklar olarak tartışılmaktadır. Tahmini bir biyobelirteç olarak cfDNA'nın niceliğinin belirlenmesi ve bunun yanı sıra tümör mutasyon yükünün saptanması için sekanslama halihazırda ileri düzeydedir. Ek olarak, ekzomomlara bağlı veya plazmada serbest olan CTC'lerden gelen PD-L1'in ölçümü ve sitokinlerin belirlenmesi de yakın zamanda yayınlanmış olan umut verici sonuçlarla aktif olarak araştırılmaktadır. Son olarak, T-lenfositlerin analizi, özellikle de T-hücresi reseptörünü analiz ederek, son zamanlarda ICI'lere yanıtın öngörülmesi için uygun olabilecek değerli bir biyobelirteç olarak ortaya çıkmıştır. LB'ler henüz rutin IO klinik pratiğinde uygulanmamış olsa da, yakın zamanda umut vaat eden veriler ve hızla ilerleyen teknolojiler bu yaklaşımın ICI alan kanser hastalarının klinik yönetimini yakında kişiselleştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, LB henüz immüno-onkolojide günlük pratikte uygulanmamıştır, ancak umut verici veriler ve hızla ilerleyen teknolojiler, bu yaklaşımın ICI alan kanser hastalarının klinik yönetimini kişiselleştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

Hofman P, Heeke S, Alix-Panabières C, Pantel K. Liquid biopsy in the era of immuno-oncology: is it ready for prime-time use for cancer patients?. Ann Oncol. 2019;30(9):1448–1459. doi:10.1093/annonc/mdz196

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler