Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda infertilite oranlarında bir artış görüldüğü gözlenmekle birlikte bu oranın ne kadar artış gösterdiği veya tıbbi yardıma başvurmayan hasta sayısına dair bir çalışma bulunmuyordu. Britanya merkezli 15.162 kişinin dahil olduğu bir araştırma ile araştırmacılar bu sorulara yanıt aradılar.

London School of Hygiene & Tropical Medicine’de görev alan araştırmacılar 2010 ve 2012 yılları arasında 16-74 yaş arasındaki erişkinlere yönelik bir cinsel davranış ve yaşam biçimi anketi (Natsal) uygulayarak toplamda 15.162 kadın ve erkeğe ait verileri topladılar. Bu verileri analiz eden araştırmacılar geçtiğimiz günlerde sonuçları yayınladılar.

Çalışma sonuçlarına göre infertilite prevalansı kadınlarda 35-44 yaş arasında, erkeklerde ise 35-54 yaş arasında daha yüksek. 35 yaş üstündeki kadınların üçte birinden fazlası ilk çocuklarını doğurmadan önce bir infertilite periyodu yaşamışken bu oran 25 yaşın altındaki kadınlarda ise onda birin altında.

Ayrıntılı analizlere bakıldığı zaman infertilitenin daha çok evli ve düzenli hayatı olan insanlarda, yüksek sosyo ekonomik duruma sahip, üniversite mezunu ve üst düzey işlerde çalışan kişilerde daha yaygın olduğu belirlendi.

Çalışmanın belki de en ilginç bulgusu kadınların %42,7’sinin ve erkeklerin ise %46,8’inin infertilite problemleri için herhangi bir tıbbi yardım aramamasıydı. Bu sorun için yardım arayanların özelliklerine bakıldığı zaman daha yüksek eğitim düzeyi ve daha iyi işlere sahip insanlar olduğu görüldü.

Çalışma her ne kadar Britanyalı popülasyonda yapıldıysa da araştırmacılar benzer sonuçların diğer ülkelerde yapılacak çalışmalarla da elde edilebileceğini düşünüyorlar. Ancak infertilite tanımındaki ve popülasyon karakteristiklerindeki olası farklılıklar sebebiyle bir kıyaslama yapmak pek mümkün olmayabilir.

Medikaynak Referanslar

 J. Datta, et al. Prevalence of infertility and help seeking among 15 000 women and men. Human Reproduction, 2016; dew123 DOI: 10.1093/humrep/dew123

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler