Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen ve dinlenme (bazal) seviyelerinin üzerinde enerji harcamasıyla sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivite, günlük yaşam, meslek, boş zaman ve aktif ulaşımın bir parçası olarak yapılan egzersiz, spor ve fiziksel aktiviteleri kapsamaktadır. Egzersiz, fiziksel aktivitenin planlanan, yapılandırılan, tekrarlayan ve nihai veya orta bir amaç olarak fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla boyutunun geliştirilmesi veya sürdürülmesine sahip olan bir alt kategorisidir. Fiziksel aktivite müdahaleleri, akut veya kronik sağlık durumlarında, tek tek veya gruplar halinde, süpervize edilmiş veya süpervize edilmemiş olarak sağlanabilir veya gerçekleştirilebilir, ancak her zaman uzun süreli uyumu teşvik etmek için davranış değişikliği tekniklerini (BCT) içermelidir. Genel popülasyonda fiziksel aktivitenin sağlık yararlarını desteklemek için, DSÖ ve Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM) fiziksel aktivite için uluslararası kabul görmüş önerilerde bulunmuştur. Bu çalışmada, fiziksel aktivite terimi yukarıdaki tanımlara göre hem fiziksel aktiviteyi hem de egzersizi içermektedir. Enflamatuar artrit (iA, bu makalede romatoid artrit (RA), spondiloartrit (SpA) ve osteoartrit (OA) dünya çapında ağrı ve sakatlığın başlıca nedenleri olarak gösterilmektedir. Fiziksel aktivitenin hastalık aktivitesi, aktiviteleri ve katılımı üzerindeki iyileşmelere ilişkin güçlü kanıtları vardır ve bununla birlikte, romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları (RMD) olan kişilerin, sağlıklı kontrollere kıyasla genel olarak daha az aktif olduğu gözlenmiştir.

Fiziksel Aktivite Hastalıkların Seyri Boyunca Standart Bakımın Ayrılmaz Bir Parçasıdır

Düzenli fiziksel aktivite, romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları olan kişiler ve genel popülasyon için giderek daha fazla teşvik edilmektedir. Yapılan çalışmada araştırmacılar, fiziksel aktivite için halk sağlığı önerilerinin, klinik uygulamada fiziksel aktivite için öneri ve rehberlik kanıtına dayalı öneriler geliştirmek amacıyla inflamatuar artrit (iA; Romatoid Artrit ve Spondiloartrit) ve osteoartrit (kalça / diz OA) olan kişiler için geçerli olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Tavsiyelerin geliştirilmesi için EULAR standardize çalışma prosedürleri izlenmiş ve 16 ülkeden bir görev gücü (TF) (romatologlar, diğer tıp uzmanları ve doktorlar, sağlık profesyonelleri, hasta temsilcileri, metodologlar dahil) iki kez bir araya gelmiştir. İlk TF toplantısında, sistematik bir literatür taramasını (SLR) destekleyen 13 araştırma sorusu tanımlanmıştır. İkinci toplantıda ise öneriler, araştırma ve eğitim gündemi oluşturulmadan önce SLR kanıtları sunulmuş ve tartışılmıştır. TF, iA ve OA'lı kişilerde dört kapsayıcı prensip, fiziksel aktivite için 10 öneri geliştirdi ve üzerinde anlaşmıştır. Ayrıca TF üyeleri arasındaki ortalama anlaşma düzeyi 9,8 ile 8,8 arasında değişmektedir. Yapılan çalışmada etkililiği, fizibilitesi ve güvenliği ile ilgili kanıtlar göz önüne alındığında, fiziksel aktivite bu hastalıkların seyri boyunca standart bakımın ayrılmaz bir parçası olarak savunulmaktadır. Son olarak TF, ilgili araştırma ve eğitim gündemleri üzerinde anlaşmıştır. Kanıt ve uzman görüşü, iA ve OA'lı kişilerde fiziksel aktivite müdahalelerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve tanıtımında rehberlik sağlamak için bu önerileri bildirir. Ayrıca bu önerilerin araştırmacılar tarafından, bireysel ihtiyaçlar ve ulusal sağlık sistemleri göz önünde bulundurularak uygulanması önerilmektedir.

Medikaynak Referanslar

Rausch Osthoff AK, Niedermann K, Braun J, et al. 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018;77(9):1251–1260.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler