Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Üriner ve fekal inkontinans, yaşamın refahı ve yaşam kalitesi üzerinde bir etkiye sahiptir ve bazen insanlara hem mesleki hem de sosyal olarak yaşamda izole hissettirir. Ayrıca cinsel sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır ve yaşlılarda hastaneye yatış oranlarını arttırabilir. Bu sebeplerden ötürü inkontinansın etkili bir şekilde tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

İnkontinans tedavisinde cerrahi tedaviyi ve ilaç tedavilerini kıyaslayan bir analiz yayınlandı. Çalışmada 2005 ile 2015 yılları arasında yayınlanan dünyadaki yetişkinlerde idrar ve fekal inkontinansın farklı tedavileri hakkında yazılan binlerce araştırma makalesi ve diğer bilimsel dokümanlar araştırma ekibi tarafından inceledi. Sonuçların başarılı olarak değerlendirilebilmesi için, tedaviden üç ay sonra inkontinansın düzelmiş olması gerekiyordu ve başarı oranları yüzdeler olarak ifade edildi. Elde edilen sonuçlara göre cerrahi, başarı şansı olarak diğer yöntemlerden çok daha önde gidiyor ve vakaların % 82'sinde başarı sağlıyor. Pelvik taban egzersizleri %53 ile ikinci sırada, ardından ilaç tedavisi %49 ile üçüncü sırada yer aldı. İlaçlar çoğunlukla üriner inkontinans tedavisinde ve aşırı aktif mesaneleri sakinleştirmek için reçete edilir. Araştırmacılar, finansal perspektiften bakıldığında, bu antimuskarinik ilaçların tüm hastaların yarısına bile yardım etmediğine dikkat çekiyorlar

Bu çalışma inkontinans için şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Tüm yöntemler incelendiği zaman cerrahinin 10 hastanın 8’inde başarılı olması nedeniyle en iyi yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Medikaynak Referanslar

Riemsma R, et al. Can incontinence be cured? A systematic review of cure rates. BMC Medicine, 2017; 15 (1) DOI: 10.1186/s12916-017-0828-2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler