Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Modern toplumlardaki sosyal ağlar oldukça yapılandırılmıştır ve genellikle az sayıdaki akraba olmayan arkadaşlar arasında sık iletişimi içerir. Bununla birlikte, özellikle avcı-toplayıcılar gibi geleneksel küçük ölçekli toplumlarda, iletişim ağı yapıları henüz tam olarak tanımlanamamıştır.

Uzak avcı-toplayıcı popülasyonlarındaki sosyal etkileşimleri haritalamak için kablosuz izleme teknolojisinin kullanıldığı yeni bir araştırmaya göre, yakın arkadaşlık, sosyal ağları kültürel aktarım için daha etkili hale getirerek, bilgi ve kültür alışverişini kolaylaştırıyor.

Araştırmada, bireyler arasında paylaşılan bilginin düzeylerini tahmin etmede, güçlü dostlukların, aile bağlarından daha önemli olduğunu ve ilişkisiz aileleri birbirine bağlayan akraba olmayan arkadaşlar arasındaki birkaç güçlü bağlantının ağ verimliliğini nasıl arttırdığı gösteriliyor.

Araştırmacılar Kongo ve Filipinler'deki Agta ve BaYaka avcı-toplayıcıların sosyal ağlarını haritalamak için, bir kişinin sahip olduğu etkileşimleri bir günde kaydedebilen ve kol bandı olarak giyilen bir kablosuz algılama teknolojisi olan mote adlı cihazları kullandılar. Cihazlar ile bir hafta boyunca her gün günde 15 saat boyunca iki dakikalık aralıklarla Filipinler'deki altı Agta kampından 200 kişi arasında 7.210 ve Kongo'da üç BaYaka kampından 132 kişi arasında 3.397 bire bir etkileşimi kaydettiler.

Araştırmacılar, kültür birikimi ve işbirliği gibi birçok benzersiz insan özelliklerinin, insanlara özgü sosyal organizasyon kalıpları sayesinde geliştiğini belirttiler. Arkadaş edinmek ve bir dostluk ağı oluşturmanın, insanların birleşmesi ve kültür birikiminin gelişmesine yardımcı olduğunu söylediler. İnceledikleri avcı-toplayıcı kamplarında, insanların arkadaşlarıyla çok güçlü ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkilerin aileleriyle olan bağları kadar güçlü olduğunu gördüklerini aktardılar. Bu arkadaşlar farklı haneleri birbirine bağlıyordu, bilgi ve kültür alışverişini kolaylaştırıyordu. Analizler, yakın akraba veya geniş aile arasındaki etkileşimlerin randomize edilmesinin, avcı-toplayıcı şebekelerinin verimliliğini etkilemediğini göstermekteydi. Buna karşılık, arkadaşların randomizasyonu verimliliği büyük ölçüde düşürüyordu. Ayrıca, her iki toplumda da çocukluk çağında dostlukların çok erken başladığı gözlendi.

Araştırmacılar, çağdaş toplumda, bu sosyal ağları genişleten, çok daha fazla sayıda insana bilgi akışını artıran teknolojiye sahip olunduğunu ve bunun insanlara harika şeyler inşa etmek için işbirliği yapmalarını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırdığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

A. B. Migliano, A. E. Page, J. Gómez-Gardeñes, G. D. Salali, S. Viguier, M. Dyble, J. Thompson, Nikhill Chaudhary, D. Smith, J. Strods, R. Mace, M. G. Thomas, V. Latora, L. Vinicius. Characterization of hunter-gatherer networks and implications for cumulative culture. Nature Human Behaviour, 2017; 1 (2): 0043

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler