Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tedavi kılavuzları akut intihar düşüncesi için elektrokonvülsif tedavinin (EKT) kullanımını desteklese de, bu tedavi bilişsel yan etkilerle ilişkilidir. İnsanların EKT ile ilgili şüphelerin bir başka nedeni de biliş ve hafıza üzerindeki yan etkileri konusunda endişeleri olmasıdır. Düşük Genlikli Nöbet Terapisinin (LAP-ST) intihar üzerine etkisi bilinmemektedir. Mevcut alanda titrasyon gerçekleştiren önceki hassas LAP-ST (pLAP-ST), insanlarda bilişsel yan etkilerin azaltılması açısından avantajı olan ilk konsept veri kanıtını sağlamıştır.

Daha önce yapılan bir çalışmada araştırmacılar, tedaviye dirençli depresyon ya da psikoz tanılı 22 kişiden oluşan küçük bir gruba düşük amper EKT uyguladılar ve minimal bilişsel etkiye sahipken depresyonu hafiflettiğini buldular.

Aynı araştırmacılar yaptıkları yeni çalışmada, standart Sağ Tek Taraflı (RUL) EKT'ye (900 mA'da) karşı LAP-ST'yi (500mA'da), intihar remisyonunun büyüklüğü açısından ve remisyon hızı açısından karşılaştırdılar.

Hastalar rastgele olarak LAP-ST veya RUL EKT ile tedavi almak üzere 2 gruba ayrıldı. Montgomery-Åsberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS) üzerindeki intihar düşüncesi (SI) girişimine ilişkin puanlar, tanımlayıcı analiz kullanılarak analiz edildi ve bu pilot çalışma için önceden örneklem büyüklüğü sınırlamaları nedeniyle hiçbir doğrulayıcı istatistiksel analiz gerçekleştirilmedi. SI girişim remisyonu, 2 veya daha düşük olarak tanımlandı.

Unipolar veya bipolar bozuklukların majör depresif epizodu (MDE) olan 11 hasta rıza imzaladı. Bunlardan analize katılmak üzere 7'si seçildi ve randomize edildi. Katılımcılardan üçü düşük amper EKT (500 miliamper) alırken, geri kalan dört katılımcıya 900 miliamper standart verildi.

Düşük Amper EKT ile Daha Az İntihar Düşüncesi

Düşük amper EKT alan hastalar üçüncü tedavi seansında daha az intihar düşüncesi olduğunu bildirdi. Buna karşılık, standart amper grubu ortalama dört seanstan sonra daha iyi hissettiğini bildirdi. Düşük amperli çalışma katılımcıları tedavileri bittikten sonra birkaç dakika içinde uyanırken, standart gruptakiler 15 dakika sonra uyandılar.

Araştırmacılar, düşük amperli grupta biliş veya bellek üzerinde hiçbir yan etki bulamadılar. Ayrıca, düşük amperli katılımcılar intihar düşüncelerinden standart amper grubundaki insanlardan daha fazla rahatlama olduğunu bildirdi. İntihar düşüncesi ortalama 3 seansta gerilemeye girdi ve tüm hastalar için 4. seansta remisyon görüldü. LAP-ST için başlangıçtan son noktaya kadar SI ortalama skorunda iyileşme 5,1 ve RUL EKT için 3,0’dı.

Araştırmacılar, beyindeki depresyon merkezlerinin beynin hafıza alanlarından daha yüzeysel olma eğiliminde olduğunu, bu yüzden daha yüksek genlikten kaçınmanın, belleğe zarar vermeden depresyonun hedeflenmesi için iyi bir strateji olduğunu belirttiler. Ayrıca, beynin her iki tarafına elektrot yerleştirmenin hafızayı etkileme riskini artırdığını ancak, yaptıkları çalışmada beynin sadece bir tarafına (sağ taraf) elektrotlar yerleştirildiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Youssef et al. Magnitude of Reduction and Speed of Remission of Suicidality for Low Amplitude Seizure Therapy (LAP-ST) Compared to Standard Right Unilateral Electroconvulsive Therapy: A Pilot Double-Blinded Randomized Clinical Trial, Brain Sci. 2019, 9(5), 99.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler