Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışmaya göre elektronik sağlık kayıtlarından elde edilen verileri standartlaştırılmış depresyon anketlerinden elde edilen sonuçlarla birleştirmek, akıl sağlığı uzmanlığı veya birinci basamak sağlık poliklinik ziyaretlerinden sonraki 90 gün içinde intihar riskini daha iyi tahmin ettirmektedir. Çalışma Kaiser Permanente bilim adamları tarafından yapıldı. Son beş yılda, insanların elektronik sağlık kayıtlarından ve anketlere verdikleri cevaplardan oluşan çeşitli bilgileri bir araya getiren yeni modeller, yazarlara göre, intihar riskini öncekinden daha doğru tahmin ediyor. En güçlü belirleyiciler arasında önceden intihar girişimleri, akıl sağlığı ve uyuşturucu madde kullanımı teşhisi, tıbbi tanı, psikiyatrik ilaçlar, yatarak ya da acil servis bakımı ve standart depresyon anketi puanları yer almaktadır.

3 Milyon İnsana Ait Veri İncelendi

Bu çalışma, dokuz eyalette toplam 8 milyon insanın oluşturduğu yedi büyük sağlık sistemini içeriyordu. Araştırma ekibi, 13 yaş ve üstü yaklaşık 3 milyon insana ait yaklaşık 20 milyon ziyareti inceledi. Bunlar arasında yaklaşık 10,3 milyon akıl sağlığı uzmanlığı ziyareti ve akıl sağlığı tanıları olan 9,7 milyon birinci basamak sağlık hizmeti ziyareti vardı. Araştırmacılar bireyleri tanımlamaya yardımcı olabilecek bilgileri sildi.

Buna göre muayeneden sonraki 90 gün içinde:

  • Tahmin edilen riskin en yüksek yüzde 1'inde olan hastalar arasında intihar girişimleri ve ölümler, öngörülen riskin alt yarısınınkilerden 200 kat daha yaygındır.
  • Akıl sağlığı uzmanı muayenesi olan ve en yüksek yüzde 5 risk puanı grubunda olan hastalar intihar girişimlerinin yüzde 43'ünü ve intihar ölümlerinin yüzde 48'ini oluşturuyordu.
  • Birinci basamak muayenesi olan ve en yüksek yüzde 5 risk puanı grubunda olan hastalar intihar girişimlerinin yüzde 48'ini ve intihar ölümlerinin yüzde 43'ünü oluşturuyordu.

İntihar riskinin daha iyi tahmin edilmesi sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık sistemleri tarafından verilen kararları yönlendirebilir. Bu kararlar arasında hastaları takip sıklığı, yoğun tedavi için başvuruda bulunmak, cevapsız veya iptal edilen randevulardan sonra onlara ulaşmak sayılabilir.

Medikaynak Referanslar

www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180524081725.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler