Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdyopatik pulmoner fibroz (İPF), kötü prognozlu ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Akciğerlerde aşırı kollajen birikimi ve parankimal fibrozis ile karakterizedir ve solunum fonksiyonu ve gaz değişiminde meydana gelen bozulma önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Hastalığın etiyolojisi henüz bilinmemektedir fakat son yıllardaki araştırmalarda, İPF'de T hücre kositümülatör yolaklarının ekspresyonunun azalması ve immünsüpresyonunun, azalmış sağ kalım ile ilişkili olduğunu bulunmuştur. Pulmoner T hücre popülasyonlarını içeren mekanizmalara yönelik bilgilerin, İPF patogenezinin anlaşılmasında ve hedefli tedavilerin geliştirilmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.

T hücre sitokinlerinin miyofibroblastlar ve ekstrasellüler matriks birikimi üzerindeki gerçek etkileri henüz net olarak bilinmese de, Th1, Th22 ve γδ-T hücrelerinin klasik olarak fibrozu zayıflatırken Th2 ve Th17’nin fibrogenez ile ilişikili olduğu düşünülmektedir. Dahası, dolaşımdaki CXCR3+ CD4+ ve CXCR3+ CD8+ T hücrelerinin yüzdesi artmış İPF hastalarının progresyonsuz sağ kalımlarındaki azalma, T-lenfosit trafiğinin İPF progresyonunu etkilediğini düşündürmektedir.

Amerika’dan bir grup araştırmacı spesifik CD4 + T hücre alt gruplarının İPF'li hastaların akciğer dokularında farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar akciğer transplantasyonundaki İPF hastalarından ve bilinen akciğer hastalığı bulunmayan yaş ve cinsiyet uyumlu organ vericilerinden elde edilen akciğer dokularında, CD4 + T hücre alt gruplarını incelediler. Alt grupları, CCR4, CCR6 ve CXCR3 kemokin reseptörlerinin yüzey ekspresyonu ile tanımladılar. CD4+ T hücre alt grupları, transplantasyondan önce elde edilen akciğer fonksiyonu ölçümleriyle koreleydi.

Araştırmacılar kontroller ile karşılaştırdıklarında İPF hastalarında CD4+ T hücre oranının ve CCR4+ CD4+ T hücre oranının daha yüksek, CCR6+ CD4+ T hücre oranının ise daha düşük olduğunu gördüler. İPF akciğer dokusunda CCR4+ CD4+ T hücrelerindeki artış, artmış regülatör T hücrelerden kaynaklanmıyordu. İlgi çekici şekilde, CCR4+ hücrelerinin CCR6+ hücrelerine oranındaki artışın daha iyi akciğer fonksiyonları ile korele olduğunu gözlemlediler.

Araştırmacılar çalışmalarından elde ettikleri bulguların İPF ‘de akciğerlerdeki tüm T hücre infiltratlarının zararlı olmadığını, bazı özel alt grupların tam tersi koruyucu olabileceğini gösteren yeni bir paradigmayı işaret ettiğini belirttiler. Yaptıkları çalışma ile zararlı T hücrelerini aktive eden kemokinleri bloke ederken, koruyucu T hücrelerini aktive eden kemokinlerin güçlendirilmesinin, İPF tedavisine kullanılabileceği fikrini ortaya koyduklarını söylediler.

Medikaynak Referanslar

Adegunsoye et al. Skewed Lung CCR4 to CCR6 CD4+ T Cell Ratio in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Is Associated with Pulmonary Function. Front. Immunol. 7:516

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler