Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İdiyopatik pulmoner fibroz (İPF), sınırlı tedavi seçenekleri ile yıkıcı, ilerleyici bir hastalıktır. Havayolu makrofajları (HM'ler), solunum yollarının savunmasının temel bileşenleridir ve IPF'nin patogenezinde rol oynarlar. Demir metabolizmasındaki değişiklikler fibrotik akciğer hastalığı sırasında ve akciğer fibrozunun murin modellerinde tarif edilmiştir. Bununla birlikte, IPF'de HM eksprese eden transferrin reseptörü 1'in (CD71) rolü bilinmemektedir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmayı isteyen araştırmacılar yaptıkları yeni bir çalışmada, CD71 eksprese eden HM'lerin IPF akciğerindeki rolünü değerlendirmeği amaçladı.

Araştırmacılar, IPF'li hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun BAL'ında CD71'i eksprese eden veya olmayan HM'lerin rolünü tanımlamak için multiparametrik akış sitometrisi, gen ekspresyon analizi ve fagositoz / transferrin alım analizlerini kullandı.

Araştırma sonuçlarında sağlıklı kontrol deneklerine göre IPF'li hastalarda CD71 içermeyen HM'lerin oranlarında belirgin bir artış vardı. BAL transferinin konsantrasyonları IPF-BAL'da arttırıldı ve ayrıca CD71− HM'ler transferini sekestre etme kabiliyetine sahipti. CD71 + ve CD71 + AM'ler, makrofaj olgunluğunun belirteçlerinin azaltılmış ekspresyonu, bozulmuş fagositoz ve artmış profibrotik gen ekspresyonu ile karakterize edilen CD71 + HM'ler ile fenotipik, fonksiyonel ve transkripsiyonel olarak farklıydı. Önemli olarak, CD71 içermeyen HM'lerin oranları bağımsız olarak daha kötü hayatta kalma ile ilişkiliydi, bu popülasyonun IPF'deki ve potansiyel bir terapötik hedef olarak önemini vurguladı.

CD71(-) HM'ler Fibrotik Akciğer Hastalığının Önemli Bir Patojenik Bileşeni Olabilir

Araştırmacılar birlikte ele alındığında, bu verilerin CD71'in IPF'de farklı roller oynayan HM altkümelerini nasıl tanımladığını ve ayrıca CD71− HM'lerin fibrotik akciğer hastalığının önemli bir patojenik bileşeni olabileceğini gösterdiğini belirttiler. Takıma göre, CD71 eksikliğinin ana sonuçlarından biri, IPF hastalarının akciğerlerinde daha fazla sayıda bakteri olma eğiliminde olduğu ve enfeksiyonlara daha yatkın olmalarıdır. Bu iki nedenden ötürü gerçekleşir: birincisi, çünkü CD71'den yoksun olan HM'ler doğal olarak daha az bakteri ile savaşma yeteneğine sahiptir; ve ikincisi, demiri besleyen bakteriler, demirin yüksek seviyelerde bulunduğu bir ortamda hayatta kalabilecek ve çoğalabileceklerdir.

Araştırmacılar bulgularının İPF hastalarının yaşam kalitesini artıracak yeni çözümlere olanak sağlayacağını umut ettiklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Allden SJ et al. The Transferrin Receptor CD71 Delineates Functionally Distinct Airway Macrophage Subsets during Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jul 15;200(2):209-219.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler