Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dış mekanlardaki yapay gece aydınlatması, gün geçtikçe artan bir çevre kirliliği biçimi olarak ele alınmaktadır. İç mekan veya dış mekan kaynaklarından gelen gece aydınlatmasına artmış maruziyet, yapılan çalışmalar ile insan sağlığı üzerinde bir dizi zararlı etki ile ilişkilendirildi.

Güney Koreli araştırmacılar tarafından, yaşlı erişkinlerde dış mekan gece aydınlatması ve uykusuzluk arasındaki olası ilişkiyi hipnotik ilaç reçeteleriyle değerlendiren popülasyon temelli bir kohort çalışması yapıldı.

Çalışmada 2002–2013 Ulusal Sağlık Sigortası Hizmeti-Ulusal Örnek Kohortundan (NHIS-NSC) elde edilen veriler kullanılırken, 60 yaş ve üstü toplam 52.027 yetişkin çalışmaya dahil edildi. Aydınlatma verileri, yapay aydınlatmanın uydu haritalamasına dayandırıldı. Her idari bölgedeki tahmini ışık kirliliği düzeyi, bireysel maruz kalma seviyesini belirlemek için bireylerin yerleşim bölgeleri ile eşleştirildi.

Bu kohorttaki 52.027 hastanın 11.738'i (%22) hipnotik ilaçlar reçete edilmiş hastalardı. Dış mekanda yapay gece aydınlatmasına maruz kalma oranının artmasının (ayrılan dört grup), hipnotik reçetelerin ve günlük doz alımının artmış prevalansıyla ilişkili olduğu görüldü. En düşük maruz kalma oranına sahip grup olan Grup1'deki bireylerle karşılaştırıldığında, reçeteli günler ve tüm hipnotik ilaçların ve belirli hipotonik ilaçların günlük tanımlı dozları için regresyon katsayıları, dış ortam yapay gece ışığının yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar arasında anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptandı (Grup2 ila Grup4).

Sirkadiyen Ritim Üzerine Etkili

Yapılan çalışma ile araştırmacılar, geceleri "ışık kirliliği" olarak adlandırılan yapay, dış mekan ışığının uygunsuz veya aşırı kullanılmasının, insan sağlığı ile bağlantılı yeni bir çevresel faktör olarak ortaya çıktığını bildirdiler. İç mekan veya dış mekanlarda yapılan yapay gece ışıklandırmasının sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olduğunu ve bunun da kanser, diyabet, obezite ve depresyon gibi metabolik ve kronik hastalıklara yol açabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın, yaşlı yetişkinlerin hipnotik ilaç kullanımıyla değerlendirilen, geceleri yapay dış mekan ışığına maruz kalma ve uykusuzluk arasındaki önemli bir ilişkiyi bildiren ilk popülasyon temelli araştırma olduğunu aktardılar. Dış mekanda yapay gece ışığına maruz kalmanın, yaşlı erişkinlerde hipnotik ilaçların reçetelenmesi ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu kanıtladılar. Bulgular, açık hava yapay gece ışığının uyku bozukluklarına neden olabileceği hipotezi ile de tutarlıydı.

Medikaynak Referanslar

Jin-young Min, Kyoung-bok Min. Outdoor Artificial Nighttime Light and Use of Hypnotic Medications in Older Adults: A Population-Based Cohort Study. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2018; 14 (11): 1903.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler