Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Minnet duyduğunuzu gösterme zamanı geldi. Patronunuz için bile! Yakın tarihli bir Central Florida Üniversitesi araştırması, yöneticilerin takdir edildiğini hissettiklerinde enerjilerinin ve iyimserliğinin üst seviyelere çıktığını göstermiştir. Uzmanlar, bunun çalışanlar ve kuruluşun alt çizgisi için iyi olduğunu belirtmiştir. Gordon J. Barnett İş Etiği Profesörü ve UCF Pegasus Profesörü olan Maureen Ambrose, teoriye dayanarak, başka bir kişi tarafından takdir edildiğini hissetmenin size olumlu bir şekilde bakıldığına dair güçlü bir sinyal gönderdiğini ve olumlu saygı duygularının bir güç veya yüksek enerji uyandırdığını bildiklerini belirtmiştir. Ambrose, bunun önemli olduğunu çünkü araştırmaların, insanların enerjiye sahip olduklarında, olumlu bir bakış açısını daha iyi koruyabildiklerini ve işyerinde olumlu davranışlar sergileyebileceklerini gösterdiğini ifade etmiştir. Ambrose, yöneticilerin tükenme duyguları veya düşük enerjili olumsuz şeyler olduğunu bildiklerini belirtmiş, patronlar düşük enerjiye sahip olduklarında, çalışanları için daha kötü işyerleri yaratarak, daha kötüye kullanılan yönetime girdikleri örneğini vermiştir. Ambrose, işyerindeki takdir duygularını ve duygusal ifadeleri incelemek için Clemson profesörü ve UCF mezunu Susan Sheridan ile birlikte çalışmıştır. Araştırmacılar tipik olarak, bu alandaki araştırmaların yalnızca yöneticilerin çalışanları üzerindeki aşağı yönlü etkisine odaklanmış olduğunu belirtmişlerdir. Ambrose, çalışmalarının ayrıca, çalışanlar tarafından takdir duygusunun, yöneticilerin psikolojik refahıyla enerji yoluyla pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu bulduğunu bildirmiştir. Ambrose ayrıca, psikolojik refahın, bireyleri iş stresinin olumsuz etkilerinden koruyabileceğini ifade etmiştir. Yapılan çalışmalar çalışanlar üzerindeki iş stresini azaltmanın, bir işletmenin kar hanesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Amerikan Stres Enstitüsü, ABD endüstrisinin devamsızlık, ciro, azalan üretkenlik ve tıbbi, yasal ve sigorta maliyetlerinde yılda 300 milyar dolardan fazla iş stresi yarattığını tahmin ettiklerini bildirmişlerdir.

Takdir edilmekten kaynaklanan dış doğrulama

Yapılan bu çalışmada, yöneticilerden 10 ardışık iş günü boyunca günde iki kez anketlere yanıt vermeleri istenmiştir. Çalışmada, katılımcıların her gün astları tarafından ne kadar takdir gördükleri, ne kadar enerjik hissettikleri ve bunun onları kişisel ve profesyonel olarak nasıl etkilediğini kaydettikleri bildirilmiştir. UCF'de doktorasını kazanan ve şu anda Clemson'da yardımcı doçent olan Sheridan, yöneticilerin daha çok takdir edildiğini hissettiği günlerde, daha fazla enerjiye sahip olduklarını ve bunun daha yüksek iyimserlik, yaşam doyumu, iş tatmini, yardım düzeylerine dönüştüğünü belirtmiştir. Sheridan, bunun ilginç olduğunu çünkü alanlarının daha yüksek enerjiye değer verildiği hissini bağlamadığını ve araştırmacıların genellikle yöneticilerin astların kaynaklarını nasıl artırabileceklerine baktıklarını ifade etmiştir.

Çalışma, takdir edilmekten kaynaklanan dış doğrulamanın, içeriden güçlü bir onaylama duygusu olmayan yöneticiler için özellikle güçlü olduğunu bulmuştur. Ambrose ve Sheridan, bu araştırmanın işyerinde minnettarlık ve takdirin rolüne ve çalışanların amirleri nasıl etkilediğine dair daha derin bir inceleme başlatmasını umduklarını belirtmiştir. Ambrose, insanları yöneten herkesin astları ile ilişkilerin ne kadar etkili olabileceğini bildiğini ifade etmiştir. Bu perspektifi yukarı çekmenin, yöneticilerin işyerinde yaşadıkları deneyimleri ve yaptıkları şeyleri neden yaptıklarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

University of Central Florida, Bosses need appreciation, too: Study shows supervisors who feel appreciated have better outlook at work, ScienceDaily, 10 December 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler