Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İşyerinde buhar, gaz, toz veya dumanın solunması dünya çapında yaygındır ve bu etkenler mesleki solunum hastalığı yüküne küresel çapta önemli derecede etki eder. Astım ve KOAH için, işyeri risklerinin katkısı, önceki Amerikan Toraks Derneği açıklamalarında özel bir ilgi odağı olmuştur. Mesleki maruziyetler ayrıca, IPF, HP, sarkoidoz gibi bulaşıcı olmayan diğer granülomatöz akciğer hastalıkları, diğer interstisyel akciğer hastalıkları ve seçilmiş solunum yolu enfeksiyonları gibi teşhis edilen interstisyel hastalıklar da dahil olmak üzere bir dizi başka rahatsızlıkta da hastalık yüküne katkıda bulunur.

İşyerinde inhalasyon ile ilgili tehlikeler, genellikle tolere edilebilir seviyelerde olmalarına rağmen dünya genelinde yaygındır. Önceki Amerikan Toraks Derneği araştırmaları, işyeri risklerinin astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına popülasyon düzeyinde katkısını değerlendirmiştir, ancak diğer kronik solunum hastalıkları bu araştırmaların odağı dışında kalmıştır. Bu alanda yayınlanan yeni bir araştırmanın amacı, hava yolu hastalıkları da dahil olmak üzere başlıca malign olmayan önemli solunum yolu hastalıklarının yüküne mesleki maruziyetlerin katkılarının derinlemesine bir literatür taramasını yapmak ve bu bilgileri analiz etmekti. Araştırmaya interstisyel fibroz; aşırı duyarlılık pnömonisi; sarkoidoz dahil olmak üzere diğer bulaşıcı olmayan granülomatöz akciğer hastalıkları; ve seçilmiş solunum yolu enfeksiyonları dahil edildi.

Değerlendirme kapsamında solunum yolu için ilgili mevcut yayınlar belirlendi. İşgal popülasyonuna atfedilebilen fraksiyonun (PAF), havuzlanmış tahminlere izin vermek için yeterli sayıda popülasyona dayalı çalışma olduğu koşullar için tahmin edilmiştir. Diğer koşullar için, meslek hastalığı yükü, vaka serisindeki atıf, maruz kalma oranı veya maruz kalan bir gruptaki atfedilebilir fraksiyon temelinde hesaplanmıştır.

Halk Sağlığı Bilinci Gelişmeli

Araştırmacılar işyeri maruziyetlerinin, astım dahil olmak üzere çoklu kronik solunum yolu hastalıklarının yüküne büyük ölçüde katkıda bulunduğunu (PAF %16) tespit ettiler. Bu hastalıklara kronik obstrüktif akciğer hastalığı (PAF %14); kronik bronşit (PAF %13); idiyopatik pulmoner fibroz (PAF %26); aşırı duyarlılık pnömonisi (mesleki yük %19); sarkoidoz dahil diğer granülomatöz hastalıklar (mesleki yük %30); pulmoner alveoler proteinoz (mesleki yük %29); tüberküloz (mesleki yük, silikaya maruz kalan çalışanlarda %2.3 ve sağlık çalışanlarında %1); ve çalışma çağındaki erişkinlerde toplum kökenli pnömoni (PAF %10) dahildi.

İşyeri maruziyetleri yetişkinlerde klasik mesleki pnömokonyolar için %100 yüke ek olarak bir dizi malign olmayan akciğer rahatsızlığındaki hastalık yüküne katkıda bulunur. Bu yükün önemli klinik, araştırma ve politika etkileri vardır. Araştırmacılar, çeşitli malign olmayan solunum yolu hastalıklarında mesleki faktörlerin katkısı ile ilgili klinik tanıma ve halk sağlığı bilincini geliştirmek için acil bir ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Blanc PD et al. The Occupational Burden of Nonmalignant Respiratory Diseases. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Statement. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jun 1;199(11):1312-1334.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler