Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Derneğin amiral gemisi dergisi Circulation'da yayınlanan yeni bir Amerikan Kalp Derneği (AHA) bilimsel açıklamasına göre, iyi bir ağız sağlığının korunması, bazı kalp hastaları için diş çevresindeki bakterilerin neden olduğu kalp enfeksiyonunu önlemek için diş prosedürlerinde antibiyotik kullanımından daha önemlidir. Bakteriyel endokardit olarak da adlandırılan enfektif endokardit (EE), kan dolaşımına giren ve kalp zarına, kalp kapakçığına veya bir kan damarına yerleşen bakterilerin neden olduğu bir kalp enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olmamasına karşın kalp kapakçığı hastalığı veya daha önce kapak ameliyatı geçirmiş, doğuştan kalp hastalığı veya tekrarlayan enfektif endokarditi olan kişiler, EE geliştirmeleri durumunda daha büyük bir komplikasyon riski taşımaktadır. İntravenöz ilaç kullanımı da EE riskini artırmaktadır.

Viridans grubu streptokokal enfektif endokardit (VGS IE), diş yüzeyinde plakta biriken ve diş etlerinde iltihaplanma ve şişmeye neden olan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Bazı dental prosedürlerin, savunmasız hastalarda VGS IE geliştirme riskini artırabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Yeni kılavuz, enfeksiyondan kaynaklanan komplikasyon risklerinin daha yüksek olması nedeniyle VGS EE'yi önlemek için belirli dental prosedürlerden önce yalnızca dört kategorideki kalp hastalarına antibiyotik verilmesi gerektiği yönündeki önceki önerileri teyit etmektedir. Bu kategoriler, protez kalp kapakçığı veya kapak onarımı için kullanılan protez materyali olanlar, daha önce enfektif endokardit vakası geçirmiş olanlar, doğuştan kalp hastalığı olan yetişkinler ve çocuklar veya kalp nakli geçirmiş kişiler olarak açıklanmıştır. Bildiri yazma grubunun başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İç Hastalıkları Departmanı, Rochester, Minn'deki Mayo Clinic'te bir danışman olan Walter R. Wilson, 2007 AHA kılavuzlarından bu yana bilimsel verilerin, dental prosedürleri için önleyici antibiyotiklerin sınırlı kullanımının endokardit vakalarını artırmadığı ve popülasyonda aşırı antibiyotik kullanımıyla mücadelede önemli bir adım olduğu görüşünü desteklediğini belirtmiştir.

Enfektif endokarditi önlemeye yönelik öneriler

Aşırı ilaç kullanımına bağlı antibiyotik direnci endişelerinin ortasında enfektif endokarditi önlemeye yönelik önerilerin güncellendiğinden bu yana on yıldan fazla zaman geçmiştir. Amerikan Kalp Derneği'nin, 50 yıldan fazla bir süredir enfektif endokarditin önlenmesine ilişkin önerilerdeki en büyük değişikliği sunan 2007 kılavuzları, belirli dental prosedürlerden önce hangi hastaların koruyucu antibiyotik alması gerektiğini dört yüksek risk kategorisine doğru daha sıkı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu değişiklik, antibiyotik gerektiren yaklaşık %90 daha az hasta ile sonuçlanmıştır. Bilimsel ifade yazma grubu, 2007 kılavuz ilkelerinden bu yana, kılavuzların kabul edilip edilmediğini, VGS EE'ye bağlı vakaların ve ölüm oranlarının arttığını veya azaldığını ve kılavuzun ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için VGS IE hakkındaki verileri gözden geçirmiştir. Yazım komitesi, bulunan ilgili araştırmalarla ilgili kapsamlı incelemelerini rapor etmiştir. Raporda, 2007 kılavuzlarındaki değişikliklere ilişkin iyi bir genel farkındalık olmasına karşın kılavuzlara bağlılığın değişken olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yüksek riskli hastalar arasında koruyucu antibiyotik reçetelemede yaklaşık %20 genel bir azalma, orta riskli hastalar arasında %64 azalma ve düşük riskli veya bilinmeyen riskli hastalarda %52 azalma olduğu bildirilmiştir. ABD'de 5.500 diş hekiminin katıldığı bir ankette %70'i, kılavuzlar artık önermese de hastalara önleyici antibiyotik reçete ettiğini bildirmiş olmakla birlikte bunun, çoğunlukla mitral kapak prolapsusu ve diğer beş kalp rahatsızlığı olan hastalar için geçerli olduğu belirtilmiştir. Diş hekimleri, antibiyotik rejiminin yaklaşık %60'ının hastanın hekimi tarafından önerildiğini ve bu sürenin 1/3'ünün hasta tercihine göre olduğunu bildirmiştir. Daha sıkı 2007 antibiyotik kılavuzlarından bu yana, VGS IE vakalarında bir artış veya VGS EE'ye bağlı artan mortalite konusunda ikna edici bir kanıt bulunmamaktadır.

Medikaynak Referanslar

American Heart Association, Good dental health may help prevent heart infection from mouth bacteria, ScienceDaily, 15 April 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler