Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bu yılki ESC Kongresi sunumlarından birine göre on kişiden dokuzu iyi bir gece uykusu uyumuyor. Yazarlar herkesin iyi uyuması halinde kardiyovasküler hastalıkların onda yedisinin önlenebileceğini hesapladı.

INSERM (Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü) araştırmacısı ve çalışma yazarı Dr. Aboubakari Nambiema: "Yoğun günlük yaşam göz önüne alındığında iyi uyuyanların prevalansının düşük olması bekleniyordu. Uyku kalitesi ve miktarının kalp sağlığı için önemi, sağlıklı alışkanlıkların edinildiği erken dönemlerde öğretilmelidir. Gece gürültüsünün ve iş stresinin en aza indirilmesi uykunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir." dedi.

Uyku ve kalp hastalığı ile ilgili önceki çalışmalar, genellikle uyku süresi veya uyku apnesi gibi solunumun uyurken durduğu ve başladığı tek bir uyku bozukluğuna odaklanmıştı. Ek olarak, önceki çalışmalar genellikle uykuyu yalnızca başlangıçta değerlendirmiştir. Bu çalışmada beş uyku alışkanlığını birleştiren bir sağlıklı uyku puanı kullanmıştır. Araştırmacılar, temel uyku puanı ve uyku puanında zaman içinde meydana gelen değişiklikler ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Bu çalışma, gözlemsel toplum temelli bir prospektif kohort olan Paris Prospektif Çalışma III'ün (PPP3) 7.200 katılımcısını içermiştir. 2008-2011 yılları arasında bir koruyucu tıp merkezine 50-75 yaş arası ve kardiyovasküler hastalığı olmayan erkek ve kadınlar alındı. Yaş ortalaması 59.7 idi ve %62'si erkekti. Katılımcılara fizik muayene yapıldı ve yaşam tarzı, kişisel ve aile tıbbi geçmişi ve tıbbi durumlar hakkında anketler dolduruldu.

Başlangıçtaki ve sonraki iki muayenede beş uyku alışkanlığı hakkında bilgi toplamak için anketler kullanıldı. Her faktöre optimal ise 1 puan, uygun değilse 0 puan verilmiştir. 0 ile 5 arasında değişen sağlıklı bir uyku puanı hesaplanmıştır; 0 - 1 kötü ve 5 optimal uyku olarak kabul edilmiştir. Optimal puana sahip olanlar gecede 7-8 saat uyuduklarını, nadiren uykusuzluk çektiklerini, gündüzleri uykulu olmadıklarını, uyku apnesi olmadığını ve erken uyandıklarını bildirdiler. Araştırmacılar toplam 10 yıl boyunca iki yılda bir koroner kalp hastalığı ve inme olgularını kontrol ettiler.

Başlangıçta, katılımcıların %10'u optimal ve %8'i kötü uyku puanına sahipti. Sekiz yıllık medyan izlem sırasında 274 katılımcıda koroner kalp hastalığı veya inme gelişti. Araştırmacılar yaş, cinsiyet, alkol tüketimi, meslek, sigara, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, kolesterol düzeyi, diyabet ve ailede kalp krizi, inme veya ani kardiyak ölüm öyküsü için ayarlama yaptıktan sonra uyku puanları ile kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişkiyi analiz etti. Başlangıçta uyku puanındaki her 1 puanlık artış için koroner kalp hastalığı ve inme riskinin %22 azaldığını buldular.

Araştırmacılar daha sağlıklı uyku ile önlenebilecek kardiyovasküler olayların oranını tahmin ettiler. Tüm katılımcıların optimal bir uyku puanı olması halinde her yıl yeni koroner kalp hastalığı ve inme olgularının %72'sinin önlenebileceğini buldular.

İki muayene sonrasında katılımcıların neredeyse yarısında (%48) uyku puanları değişti: %25'inde azalırken %23'ünde arttı. Araştırmacılar puandaki değişiklik ile kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişkiyi incelediklerinde, zaman içinde 1 puanlık bir artışın koroner kalp hastalığı veya inme riskinde %7'lik bir azalma ile ilişkili olduğunu buldular.

Dr. Nambiema: "Çalışmamız, kalp sağlığını korumak için iyi uykunun önemini gösteriyor ve uykuyu iyileştirmenin daha düşük koroner kalp hastalığı ve inme riskleri ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Ayrıca insanların büyük çoğunluğunun uyku güçlüğü çektiğini bulduk. Kardiyovasküler hastalık dünya çapında en büyük ölüm nedenidir, sağlıklı bir kalbi korumak için iyi uykunun önemi konusunda daha fazla farkındalığa ihtiyaç vardır." dedi.

Medikaynak Referanslar

European Society of Cardiology. "Good sleepers have lower risk of heart disease and stroke." ScienceDaily. ScienceDaily, 26 August 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220826113357.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler