Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Başlangıçta tüberküloza karşı yapılmış bir aşı olan BCG aşısı, bağışıklık sistemi üzerinde genel bir uyarıcı etkiye sahiptir ve bu nedenle birden fazla bulaşıcı hastalığa karşı - muhtemelen COVID-19'a karşı da etkilidir. Bu çalışma, son beş yıl içinde (korona pandemisinden önce) BCG aşısı almış (veya almamış) gönüllü gruplarını karşılaştırarak, aşının güvenli olduğunu ve muhtemelen COVID-19 semptomlarını etkilediğini gösterdi.

Bu araştırmanın sonuçları şimdi Cell Reports Medicine bülteninde yayınlandı.

Bacille Calmette-Guérin veya BCG aşısı, dünyada en çok kullanılan aşıdır. Başlangıçta tüberkülozu tedavi etmeye yönelikti, daha sonra doğuştan gelen bağışıklık sistemine uzun süreli, genel bir destek sağladığı anlaşıldı. Aşı bu nedenle diğer koşullara karşı da etkiliydi. Radboud üniversitesi tıp merkezinde, Deneysel İç Hastalıkları Profesörü Mihai Netea ve ekibi, "eğitimli bağışıklık" olarak adlandırılan bu etkilerle ilgili araştırmalar yürütüyor.

300 BCG çalışması, bir grup sağlıklı gönüllünün BCG aşısını aldığı ve bu nedenle almamış bir grup sağlıklı gönüllü ile karşılaştırılabildiği çalışmalarının bir sonucudur. Gönüllülerin çoğu aşıyı Nisan 2017 ile Haziran 2018 arasında aldı. Bu çalışmanın amacı, bağışıklık yanıtındaki farklılığı belirlemekti, ancak şimdi korona pandemisi mevcut olduğundan, aynı denekler, aşının SARS-CoV-2 virüsü ile enfeksiyona atfedilebilen semptomlar üzerinde bir etkisi olup olmadığını görmek için sorgulandı.

Güvenli, Belki Olumlu Bir Etki

Gruplar arasındaki karşılaştırmanın gösterdiği şey, Hollanda'daki COVID-19 pandemisinin ilk dalgası sırasında aşı alanların daha fazla semptom göstermediği, daha sık hastalanmadığı veya daha ciddi şekilde hastalanmadığıdır. Veriler ayrıca, BCG aşılı grupta Mart-Mayıs 2020 döneminde daha az hasta insan sayısıyla ve aşılanmış kişiler arasında aşırı yorgunluk insidansının daha düşük olduğu, ihtiyatlı bir şekilde olumlu bir tablo göstermektedir.

Araştırmacılar, BCG aşısının sağlıklı gönüllüler üzerindeki iyi bilinen etkileri göz önüne alındığında bunun beklenebileceğinin altını çiziyor. Bununla birlikte, çalışmanın yeni koronavirüse karşı BCG aşısının yararına ilişkin sonuçların çıkarılmasını engelleyen sınırlamaları da vardır: "BCG ile aşılanmış birinin COVID-19 salgını sırasında herhangi bir semptom artışı yaşamadığını doğrulamak çok önemlidir. BCG aşısı olan kişilerde daha az hastalık görmemize rağmen, yalnızca devam eden BCG aşısı çalışmaları bu aşının COVID-19'a karşı yardımcı olup olamayacağını belirleyebilir diyor Radboudumc'tan profesör Mihai Netea.

Bu soruyu yanıtlamak için, Hollanda'da da dahil olmak üzere, çeşitli klinik randomize çalışmalar halihazırda devam etmektedir.

Medikaynak Referanslar

“Safety and COVID-19 symptoms in individuals recently vaccinated with BCG: a retrospective cohort study” by Simone J.C.F.M. Moorlag , Accepted 26 July 2020, Cell Reports Medicine.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler